خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi تاثیر رقابت فرودگاه ها بر کارآمدی فنی اعمال تحلیل مرزی تصادفی به فرودگاه های ایتالیا
دانلود مقاله isi تاثیر رقابت فرودگاه ها بر کارآمدی فنی اعمال تحلیل مرزی تصادفی به فرودگاه های ایتالیا

دانلود مقاله isi تاثیر رقابت فرودگاه ها بر کارآمدی فنی اعمال تحلیل مرزی تصادفی به فرودگاه های ایتالیا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تاثیر رقابت فرودگاه ها بر کارآمدی فنی اعمال تحلیل مرزی تصادفی به فرودگاه های ایتالیا

عنوان انگليسي مقاله :: The impact of airport competition on technical efficiency: A stochastic frontier analysis applied to Italian airport

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
23 صحفه WORD
4580

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ سیستم فرودگاه های ایتالیا
۳٫ متدولوژی
۳٫۱٫ مدل اقتصاد سنجی تابع فاصله تصادفی
۳٫۲٫ شاخص رقابت فرودگاه ها
شکل ۱٫ مثالی از رقابت بین فرودگاه ها.
۴٫ داده ها
جدول ۱٫ آماره های توصیفی متغیرهای ورودی (I) و خروجی (O).
جدول ۲٫ همبستگی های پیرسون متغیرهای ورودی (I) و خروجی (O).
جدول ۳٫ توزیع شاخص رقابت فرودگاه به عنوان تابعی از T.
شکل ۲٫ پراکندگی رقابت فرودگاه به عنوان تابعی از T.
۵٫ نتایج
جدول ۴٫ نتایج.
جدول ۵٫ نتایج رگرسیون.
جدول ۶٫ نمرات کارآمدی فنی فرودگاه ها.
۶٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ما با محاسبه بازارهای فرودگاه ها بر اساس رویکرد تقاضای بالقوه بررسی می کنیم که چگونه شدت رقابت در میان فرودگاه ها بر کارآمدی فنی شان تاثیر می گذارد. متوجه شدیم که شدت رقابت تاثیری منفی بر کارآمدی فرودگاه های ایتالیا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ دارد. این بدان معنی است که فرودگاه هایی که به یک سیستم حمل و نقل هوایی محلی دارای رقابت شدید تعلق دارند، نسبت به فرودگاه های دارای قدرت انحصاری محلی، از ورودی های خود با شدت کمتری بهره می گیرند. علاوه بر این، متوجه شدیم که فرودگاه های دولتی کارآمدی بیشتری نسبت به فرودگاه های خصوصی و ترکیبی دارند. از این رو، سیاست گذاران باید مشوق هایی را برای پیاده سازی تخصصی بودن فرودگاه ها در سیستم های محلیِ دارای رقابت شدید ارائه دهند و نرخ سودمندی منابع را حتی در زمانی که سرمایه گذاران خصوصی دخیل هستند پایش کنند.

دانلود مقاله isi تاثیر رقابت فرودگاه ها بر کارآمدی فنی اعمال تحلیل مرزی تصادفی به فرودگاه های ایتالیا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *