خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi تأثیربسته‌ی کمک به تصمیم گیری برای ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری
دانلود مقاله isi تأثیربسته‌ی کمک به تصمیم گیری برای ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری

دانلود مقاله isi تأثیربسته‌ی کمک به تصمیم گیری برای ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تأثیربسته‌ی کمک به تصمیم گیری برای ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری

عنوان انگليسي مقاله :: The effect of a decision aid on risk aversion in capital investment decisions

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
30 صحفه WORD
10413

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ مسائل نظری و بیان فرضیه
۲٫۱ روند تصمیم گیری و ابهام در نتایج
۲٫۲ بسته‌ی کمک به تصمیم گیری‌
۲٫۳ مقاومت در برابر ابهام
۲٫۴ تمایلات اخلاقی
۳٫ طرح پژوهش و روش‌های تجربی
۳٫۱ شرکت کنندگان
۳٫۲ کار
۳٫۳ بسته کمک به تصمیم گیری
۳٫۴ مقیاس TOA
۳٫۵ برنامه عواطف مثبت عواطف منفی
۳٫۶ متغیرهای وابسته و همگام
۳٫۷ متغیرهای وابسته
۴٫ تحلیل و نتایج
۵٫ بحث و نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در مطالعه‌ی حاضر بررسی می‌کنیم که آیا بسته‌ی کمک به تصمیم گیری شیوه‌ی موثری برای کاهش ریسک گریزی در قالب تصمیمات مخارج سرمایه ای است و در کدام شرایط این احتمال وجود دارد. ۷۸ کارمند (نیمی از آن‌ها مدیر) با متوسط سن ۳۰ سال در این پژوهش شرکت داشتند و در برنامه‌ی مهم مدیریت MBA در آمریکا ثبت نام کردند. پیش بینی می‌کنیم و در می‌یابیم که بسته‌ی کمک به تصمیم گیری تاثیرگذارترین عامل در میان افرادی است که تحمل ابهام ندارند و عواطف منفی بسیاری هم دارند.

دانلود مقاله isi تأثیربسته‌ی کمک به تصمیم گیری برای ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *