خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi نقش محیط‌های محلی در ایجاد صلاحیت در شرکت‌های چند ملیتی
دانلود مقاله isi نقش محیط‌های محلی در ایجاد صلاحیت در شرکت‌های چند ملیتی

دانلود مقاله isi نقش محیط‌های محلی در ایجاد صلاحیت در شرکت‌های چند ملیتی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نقش محیط‌های محلی در ایجاد صلاحیت در شرکت‌های چند ملیتی

عنوان انگليسي مقاله :: The Contribution of Local Environments to Competence Creation in Multinational Enterprises

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
29 صحفه WORD
11345

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مکان و توسعه صلاحیت
توسعه فرضیه
انتقال از مزایای خاص کشوری به مزایای خاص شرکتی
نمونه و داده‌ها
مقیاس‌ها
مقیاس‌های صلاحیت (FSAها)
مقیاس‌های مزیت خاص کشور
جدول ۱: ساختارها و سوالات
سوگیری روش مشترک
نتایج
اندازه‌گیری روایی و پایایی
نیکویی برازش مدل ساختاری
بحث
نتیجه‌گیری
پی‌نوشت‌ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله ایجاد صلاحیت شرکت‌های تابعه در شرکت‌های چند ملیتی را بررسی خواهد کرد. در این مقاله نحوه تاثیر محیط شرکت‌های تابعه محلی بر توسعه صلاحیت‌های فناوری و کسب و کار در میان سایر واحد‌های شرکت چند ملیتی را تحلیل خواهیم کرد. پیش‌بینی‌های خود را با استفاده از داده‌های به دست آمده از ۲۱۰۷ شرکت ‌تابعه تحت مالکیت افراد خارجی که در هفت کشور اروپایی مستقر هستند و با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختار یعنی LISRL آزمون خواهیم کرد. با بررسی محیط محلی در منابع موجود در مورد ظهور و تعیین‌کننده‌های مزایای خاص شرکتی نقش داریم. در این مقاله محیط‌های شرکت‌های تابعه محلی را به توسعه صلاحیت‌های سایر واحدها در شرکت چند‌ملیتی پیوند می‌دهیم. شرکت چند‌ملیتی نقش منسجم‌کننده دارد زیرا ممکن است آن صلاحیت‌های محلی و محیط‌هایی را پیوند دهد که موجب ایجاد صلاحیت می‌شوند و هم‌چنین کاربرد منابع موجود محلی را در سراسر سازمان تسهیل می‌کند. بنابراین در این مقاله درک از مکان را به عنوان تعیین‌کننده ایجاد واحد‌های صلاحیت و مراکز برتری در شرکت چند ملیتی افزایش خواهیم داد. به عبارت دیگر نشان می‌دهیم که مزایای خاص کشوری برای ایجاد صلاحیت در واحدهایی غیر از شرکت فرعی محلی مفید هستند. در نتیجه مزایای خاص کشوری را به ایجاد مزایای خاص شرکتی در شرکت چند‌ملیتی پیوند می‌دهیم. یعنی شرکت چند‌ملیتی می‌تواند مزایای خاص شرکتی را با کسب بیشتر مزایای خاص کشوری ایجاد کرده و افزایش دهد.

دانلود مقاله isi نقش محیط‌های محلی در ایجاد صلاحیت در شرکت‌های چند ملیتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *