خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi تکنیک توسعه طرح خودکار حذف بار و جزیره‌ای کردن به منظور پیشگیری از خاموشی (سراسری) برق
دانلود مقاله isi تکنیک توسعه طرح خودکار حذف بار و جزیره‌ای کردن به منظور پیشگیری از خاموشی (سراسری) برق

دانلود مقاله isi تکنیک توسعه طرح خودکار حذف بار و جزیره‌ای کردن به منظور پیشگیری از خاموشی (سراسری) برق

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تکنیک توسعه طرح خودکار حذف بار و جزیره‌ای کردن به منظور پیشگیری از خاموشی (سراسری) برق

عنوان انگليسي مقاله :: Technique to Develop Auto Load Shedding and Islanding Scheme to Prevent Power System Blackout

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
14 صحفه WORD
53171

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
تکنیک ارائه شده
تعیین مقادیر آستانه
تشکیل جزیره
روند تعیین تنظیمات انواع مختلف رله‌ها
کاربرد تکنیک ارائه‌شده
تعیین تنظیمات رله
اعتبارسنجی طرح خودکار حذف بار
نتیجه‌گیری
زیرنویس شکل‌ها:
شکل۱٫ فرکانس نزولی بدست آمده از داده‌های ثبت شده داده‌نگار دیجیتالی خطا، در طی خاموشی سراسری در روز ۱۴ دسامبر سال ۲۰۰۷٫
شکل۲٫ فلوچارت نشان دهنده گام‌های مختلف تکنیک.
شکل۳٫ سیستم قدرت شعاعی بنگلادش.
شکل۴٫ پاسخ‌های فرکانسی سیستم قدرت بنگلادش با حذف بار مبتنی بر تنها رله‌‌های حساس به فرکانس.
شکل۵٫ عملکرد طرح ترکیبی رله‌های حساس به فرکانس و افت فرکانس بر روی سیستم قدرت بنگلادش.
شکل۶٫ عملکرد طرح حذف بار تحت سناریوهای مختلف.
شکل۷٫ عملکرد طرح حذف بار در بار ۵۰۰ مگاوات و شرایط شبکه کاهش‌یافته.
شکل۸٫ عملکرد رله‌های ترکیبی حساس به فرکانس و افت فرکانس در طرح جزیره‌ای کردن.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

شرایط غیرطبیعی در یک سیستم قدرت معمولا به تدریج باعث افت فرکانس سیستم شده و در نهایت منجر به خاموشی سراسری سیستم در یک شرایط وخیم خواهد شد. این مقاله تکنیکی برای توسعه طرح خودکار حذف بار و جزیره‌ای کردن ارائه می‌دهد تا از خاموشی پیشگیری کرده و سیستم را تحت شرایط غیرطبیعی پایدار نگه دارد. این تکنیک، توالی و شرایط کاربرد انواع طرح‌های حذف بار و راهبردهای جزیره‌ای کردن را ارائه می‌دهد. تکنیک نامبرده بر اساس شیوه‌های کنونی بین‌المللی توسعه یافته است. این تکنیک به سیستم قدرت بنگلادش (BPS) اعمال شده و یک حذف بار خودکار و طرح جزیره‌ای کردن توسعه می‌یابد. کارائی طرح توسعه یافته به کمک شبیه‌سازی شرایط غیرطبیعی مختلف در سیستم قدرت بنگلادش بررسی می‌شود.

دانلود مقاله isi تکنیک توسعه طرح خودکار حذف بار و جزیره‌ای کردن به منظور پیشگیری از خاموشی (سراسری) برق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *