خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi بهره وری فنی در بانک های سعودی
دانلود مقاله isi بهره وری فنی در بانک های سعودی

دانلود مقاله isi بهره وری فنی در بانک های سعودی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بهره وری فنی در بانک های سعودی

عنوان انگليسي مقاله :: Technical efficiency in Saudi banks

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
12 صحفه WORD
4362

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ محیط زمینه ای
۳٫ بررسی نوشته ها (مبانی نظری یا ادبیات تحقیق)
۴٫ داده های تحقیق
۵٫ روش شناسی تحقیق
۵٫۱ اندازه گیری کارآیی
۶٫ بحث ها و نتایج تجربی
۶٫۱ اندازه گیری کارآیی
۶٫۲ عوامل تعیین کننده کارآیی فنی
۷٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله به تحلیل کارآیی فنی بانک های عربی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها می پردازد. در مرحله اول ما از مدل تحلیل پوششی داده ها- وی آر اس بوت استرپ شده برای تعیین امتیازات کارآیی و در مرحله دوم از مدل رگرسیون ناقص بوت استرپ شده برای تعیین متغیرهای کمکی استفاده نمودیم که کارآیی فنی را توضیح می دهد. مفهومات خط مشی به دست آمده است.

دانلود مقاله isi بهره وری فنی در بانک های سعودی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *