خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت تولید / دانلود مقاله isi ارزیابی تاثیر پایداری خط ‌مشی‌های حمل و نقل: مطالعه موردی در شهر بنگلور
دانلود مقاله isi ارزیابی تاثیر پایداری خط ‌مشی‌های حمل و نقل: مطالعه موردی در شهر بنگلور

دانلود مقاله isi ارزیابی تاثیر پایداری خط ‌مشی‌های حمل و نقل: مطالعه موردی در شهر بنگلور

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی تاثیر پایداری خط ‌مشی‌های حمل و نقل: مطالعه موردی در شهر بنگلور

عنوان انگليسي مقاله :: Sustainability impact assessment of transportation policies – A case study for Bangalore city

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
25 صحفه WORD
43165

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫مرور منابع
۳٫روش‌شناسی
۳٫۱تعیین شاخص پایداری ترکیبی
جدول ۱: خلاصه مطالعات گذشته
جدول ۲: شاخص‌های پایدار برای ارزیابی
۳٫۲تحلیل انتخاب حالت
جدول ۳: مقیاس مقایسه ساتی
۳٫۳٫ فرایند سلسله‌مراتب تحلیلی
۴٫مطالعه موردی بنگلور
۴٫۱مدل انتخاب
جدول ۴: وزن جهانی شاخص های زیست محیطی.
جدول ۵: وزن جهانی شاخص های اجتماعی.
جدول ۶: وزن جهانی شاخص های اقتصادی
جدول ۷: مدل MNL
۴٫۲تعیین هزینه تراکم
۴٫۳تعیین شاخص پایداری ترکیبی
جدول ۸: زیان مالی حاصل از تراکم در هر نوع وسیله نقلیه
جدول ۹: هزینه تراکم حاصل از هر نوع وسیله نقلیه
جدول ۱۰: مقادیر احتمال قبل و بعد از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم
جدول ۱۱: کل سفر پیموده در پیوندهای داخل CBD قبل و بعد از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم
۴٫۳٫۱٫ قدار شاخص‌ها قبل از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم
۴٫۳٫۱٫۱ مدول محیط
۴٫۳٫۱٫۱٫۱ آلودگی هوا
۴٫۳٫۱٫۱٫۲ مصرف منابع طبیعی
جدول ۱۲: ضریب آلاینده
جدول ۱۳: عوامل انتشار در حالت‌های جریان عادی
جدول ۱۴: عوامل آلاینده در حالت‌های حداکثر جریان
۴٫۳٫۱٫۲ مدول اجتماعی
۴٫۳٫۱٫۲٫۱ رفت و آمد
۴٫۳٫۱٫۳ مدول (ماژول) اقتصادی
۴٫۳٫۱٫۳٫۱ هزینه
۴٫۳٫۲٫ مقدار شاخص‌ها بعد از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم
۴٫۳٫۳ شاخص پایداری ترکیبی (CSI)
جدول ۱۵: کیلومتر (کارکرد) حالت‌های مختلف
جدول ۱۶: مقادیر شاخص‌ها قبل از مطرح‌ کردن قیمت‌گذاری تراکم
جدول ۱۷: مقادیر شاخص‌ها بعد از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم
۵٫خلاصه و نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در بخش اول مطالعه جاری، مدلی برای ارزیابی تاثیر خط‌مشی‌ها و پروژه‌های حمل و نقل مختلف مبتنی بر تغییرات در سه پایه پایداری پیشنهاد شده است- محیطی، اقتصادی و اجتماعی. روش‌شناسی از تعیین شاخص‌های مختلف پایه‌های پایداری و در نتیجه شاخص پایداری ترکیبی (CSI) قبل و بعد از مطرح کردن خط مشی حمل و نقل تشکیل شده است. شاخص‌ها شامل شاخص‌های آلودگی هوا، شاخص‌های مصرف منابع طبیعی، شاخص‌های سلامت، شاخص‌های دسترس‌پذیری، شاخص‌های رفت و آمد به کار و شاخص‌های هزینه می‌شوند. CSI از مجموع همه این شاخص‌ها بعد از سنجش آنها با استفاده از فرایند سلسله‌مراتب تحلیلی (AHP) به دست می‌آید. ارزش شاخص در سناریوی خط‌مشی حمل و نقل با استفاده از تغییر حالت به دست آمده از مدل انتخاب حالت همراه با متغییر خط‌مشی کسب می‌شود. بخش دوم از مطالعه موردی شهر بنگلور تشکیل شده است که در آن تاثیر پایداری حاصل از مطرح کردن قیمت‌گذاری تراکم در CBD در ساعات اوج مصرف آزمون شده است. در این مطالعه از مدل انتخاب به وجود آمده از داده‌های ارجحیت مشهود استفاده شده است. مدل انتخاب به ترتیب کاهش ۱۴٫۱۱% و ۲٫۴% را در کل مسافت سفر با اتومبیل و سفر با موتورسیکلت بعد از بیان هزینه‌های تراکم برآورد کرده است. هم‌چنین، افزایش ۱٫۷% در CSI به علت قیمت‌گذاری تراکم وجود داشت.

دانلود مقاله isi ارزیابی تاثیر پایداری خط ‌مشی‌های حمل و نقل: مطالعه موردی در شهر بنگلور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *