خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi کنترل پیشگویانۀ نظارتیِ کنترل فرکانس بار سیستم قدرت
دانلود مقاله isi کنترل پیشگویانۀ نظارتیِ کنترل فرکانس بار سیستم قدرت

دانلود مقاله isi کنترل پیشگویانۀ نظارتیِ کنترل فرکانس بار سیستم قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل پیشگویانۀ نظارتیِ کنترل فرکانس بار سیستم قدرت

عنوان انگليسي مقاله :: Supervisory predictive control of power system load frequency control

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
27 صحفه WORD
52872

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
مقدمه
شکل۱٫ بلوک دیاگرام یک ناحیۀ کنترلی. (الف) واحد حرارتی. (ب) واحد آبی.
شکل۲٫ قاعدۀ کنترل پیشگویانۀ مدل.
شکل۳٫ کنترل نظارتی یک سیستم قدرت n ناحیه‌ای.
طراحی و پیاده‌سازی کنترلر
شکل۴٫ مدل سیستم قدرت چهار ناحیه‌ای.
جدول۱: مقادیر پارامترهای سیستم قدرت چهار ناحیه‌ای
جدول ۲ : مشخصات الگوریتم ژنتیک.
جدول۳: مقدار بهینۀ پارامترهای کنترلی
شکل۵٫ نمودار گردشی برای الگوریتم ژنتیک
نتایج شبیه‌سازی و بحث
پاسخ سیستم به تغییرات بزرگ پلۀ بار
شکل۶٫ نوسانات فرکانس نواحی کنترلی ۱ و ۲ با پس‌زنی یک اغتشاش بار در ناحیۀ ۱٫
شکل۷٫ اختلاف توان خط ارتباطی ۱-۲ در پاسخ به یک اغتشاش بار در ناحیۀ ۱٫
شکل۸٫ موقعیت دریچۀ گاورنر (∆Pg1) در پاسخ به یک اغتشاش بار در ناحیۀ ۱٫
شکل۹٫ سیگنال ورودی کنترل (∆Pc1) در پاسخ به یک اغتشاش بار ۰۳/۰ پریونیت در ناحیۀ ۱٫
شکل۱۰٫ سیگنال نقطه تنظیم مرجع ناحیۀ کنترلی ۱ (ACEref,1).
پاسخ سیستم موقع بروز عیب در پل‌های مخابراتی
شکل۱۱٫ نوسانات فرکانس نواحی کنترلی ۱ و ۲ با پس‌زنی یک اغتشاش بار در ناحیۀ ۱، در حالت میوب بودن پل مخابراتی ۱٫
شکل۱۲٫ موقعیت دریچۀ گاورنر (∆Pg1)، کنترل شده با Spv-MPC، در پاسخ به یک اغتشاش بار در ناحیۀ ۱، در حالت معیوب بودن پل مخابراتی ۱٫
شکل۱۳٫ نوسانات فرکانس نواحی کنترلی ۱ و ۲ در پس‌زنی به یک اغتشاش بار در ناحیۀ ۱، در حالت معیوب بودن پل مخابراتی۱٫
جدول۴: عملکرد ساختارهای مختلف کنترلی w.r.t خرابی‌های پل‌های مخابراتی
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف: هدف این مقاله توسعۀ یک کنترل سلسله مراتبی دو مرحله‌ای فرکانس بار سیستم قدرت است. طرح: در سطح پایین، کنترلرهای استاندارد PI به منظور کنترل فرکانس ناحیه و تبادلات توان خط ارتباطی به کار می‌روند. در سطح بالا، کنترل پیشگویانۀ مدل (MPC) به عنوان یک کنترلر نظارتی جهت تعیین نقطه تنظیم بهینه برای کنترلرهای PI لایه پایین‌تر به کار گرفته می‌شود. کنترلر پیشگویانۀ نظارتی ارائه شده به گونه‌ای نقاط تنظیم بهینه را محاسبه می‌کند که کنترلرهای محلی غیرمتمرکز با هم هماهنگ شوند. فناوری مسدودکنندگی و نقطۀ انطباق به منظور کاهش بار محاسباتی MPC به کار می‌رود. به منظور دستیابی به بهترین عملکرد حلقه بسته، کنترلر MPC طوری طراحی می‌شود که قید نرخ تولید و فاز غیرمینیمم واحدهای حرارتی و آبی را در نظر بگیرد. سنجش نتیجۀ اصلی: کارائی طرح ارائه شده از طریق شبیه‌سازی‌های مبتنی بر زمان یک سیستم قدرت چهار ناحیه‌ای به تایید می‌رسد و سپس پاسخ‌ها با کنترلر PI و MPC متمرکز مقایسه می‌شوند. نتیجه‌گیری(ها): نتایج حاکی از آن است که طرح کنترلی ارائه شده در مقایسه با کنترلر PI و MPC متمرکز عملکرد کنترلی رضایتبخشی دارد.

دانلود مقاله isi کنترل پیشگویانۀ نظارتیِ کنترل فرکانس بار سیستم قدرت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *