خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi استراتژی سازی در جوّی غیرقابل پیش بینی: کشف استراتژی های شرکت برای پرداختن به مساله عدم قطعیت های تنظیمی
دانلود مقاله isi استراتژی سازی در جوّی غیرقابل پیش بینی: کشف استراتژی های شرکت برای پرداختن به مساله عدم قطعیت های تنظیمی

دانلود مقاله isi استراتژی سازی در جوّی غیرقابل پیش بینی: کشف استراتژی های شرکت برای پرداختن به مساله عدم قطعیت های تنظیمی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi استراتژی سازی در جوّی غیرقابل پیش بینی: کشف استراتژی های شرکت برای پرداختن به مساله عدم قطعیت های تنظیمی

عنوان انگليسي مقاله :: Strategizing in an Unpredictable Climate: Exploring Corporate Strategies to Cope with Regulatory Uncertainty

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
22 صحفه PDF
28 صحفه WORD
12287

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
استراتژی هایی برای پرداختن به مساله عدم قطعیت
شکل ۱: استراتژی های حل مساله عدم قطعیت
عدم قطعیت در خصوص مقررات تغییرات جوّی
روش ها و داده ها
پرداختن به مساله عدم قطعیت تنظیمی
جدول ۱٫ تحلیل مولفه عامل
موقعیت های استراتژیکی در برابر عدم قطعیت تنظیمی
بی پرواها
جدول ۲: پیگیری استراتژی در خوشه ها
هماهنگ کننده ها
معامله کنندگان تامینی
قماربازها
عوامل مورد نیاز برای بررسی پذیرش موقعیت استراتژیک
ارائه موقعیت استراتژیکی مناسب
جدول ۳: ساختار خوشه و ویژگی های اصلی
مفاهیم مدیریتی
شکل ۲: توسعه موقعیت استراتژیک شرکت شما برای حل مساله عدم قطعیت تنظیمی
کمک و راهکارهای نظری برای تحقیق آتی
ضمیمه:جمع آوری داده ها و نمونه
تحلیل داده ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

تنظیم فعالیت های کسب وکار دولت با سرعت زیادی در حال افزایش است، که معنای آن کشف عدم قطعیت های قابل توجه شرکت ها و نیاز مدیران به تصمیم گیری در خصوص موقعیت های استراتژیکی مناسب می باشد. این مقاله برای کمک به مدیران بمنظور اتخاذ تصمیماتی آگانه بررسی اجمالی و جامعی از استراتژی ها را گرد هم آورده است تا به عدم قطعیت های تنظیمی بپردازد و وابستگی های آنها و چگونگی ترکیب آنها را درون موقعیت های حل مساله کلی و ارائه راهکارهای مدیریتی در خصوص تصمیم گیری هایی را نشان دهد که با آن هماهنگ هستند. مروری بر پژوهش های پیشین تنوع قابل توجه ای از استراتژی های حل مساله را ارائه می کند و برای طبقه بندی هر یک از آنها درون این سه گروه- تهاجمی، تدافعی یا غیر فعال- می توان از داده های منحصر بفرد بدست آمده از طریق پژوهش درون صنعتی جهانی استفاده کرد. متوجه شدیم که شرکت هایی با هدف حل مساله عدم قطعیت مرتبط با آیین نامه پسا کیوتو نوعا یکی از چهار موقعیت استراتژیکی را در پیش می گیرند؛ « بی پرواها» فقط بر استراتژی های تهاجمی تکیه دارند؛«هماهنگ کننده ها» آنها را با نوع تدافعی ترکیب می کنند، «معامله گرهای تامینی» استراتژی هایی را از هر سه گروه پیگیری می نمایند و حال آنکه «قماربازها» گزینه حل مساله عدم قطعیت را صریحا انتخاب نمی کنند. در اینجا ویژگی استراتژی های هر موقعیت را با مثال توضیح داده و وابستگی درونی آنها را با استفاده از مطالعات موردی در صنعت هواپیمایی اروپا نشان می دهیم. دو عامل اصلی را مشخص می سازیم که مدیران باید خصوصا هنگام تصمیم گیری در خصوص موقعیت استراتژیکی شرکت خود به آنها توجه داشته باشند. این دو عامل عبارتند از: سطح عدم قطعیت تنظیمی که دریافت می کنند و قرار گرفتن در معرض مقررات آتی. متوجه شدیم که هرچه سطح عدم قطعیت بالاتر باشد، محدوده استراتژی های بکار گرفته شده گسترده تر خواهد بود و هر چه مقررات آتی بر شرکت تاثیر گذارتر بنظر برسد ، شرکت با جدیت بیشتر در صدد حل مساله عدم قطعیت مربوطه برمی آید.

دانلود مقاله isi استراتژی سازی در جوّی غیرقابل پیش بینی: کشف استراتژی های شرکت برای پرداختن به مساله عدم قطعیت های تنظیمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *