خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi حل مساله‌ی پخش بار اقتصادی با آثار نقطه‌ی دریچه‌ای با استفاده از مکانیک کوانتوم ترکیبی الهام شده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات
دانلود مقاله isi حل مساله‌ی پخش بار اقتصادی با آثار نقطه‌ی دریچه‌ای با استفاده از مکانیک کوانتوم ترکیبی الهام شده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات

دانلود مقاله isi حل مساله‌ی پخش بار اقتصادی با آثار نقطه‌ی دریچه‌ای با استفاده از مکانیک کوانتوم ترکیبی الهام شده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حل مساله‌ی پخش بار اقتصادی با آثار نقطه‌ی دریچه‌ای با استفاده از مکانیک کوانتوم ترکیبی الهام شده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات

عنوان انگليسي مقاله :: Solving economic load dispatch problem with valve-point effects using a hybrid quantum mechanics inspired particle swarm optimisation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
18 صحفه WORD
52949

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
فرمول بندی پخش بار اقتصادی
تابع هدف
شکل۱ : منحنی تابع هزینه برای عملکرد پخش بار اقتصادی با اثر نقطه‌ی دریچه‌ای
قیود
حد توان عملکردی: خروجی ژنراتورها باید در یک محدوده‌ی مشخصی به صورت (۸) قرار گیرد:
شکل ۲ : PSO جزئی مبتنی بر تک جمعیت در مقایسه با PSO مبتنی بر چندجمعیت
پیاده‌سازی روش ارائه شده
تولید پاسخ‌های اولیه
تابع برازش
پاسخ‌های اصلاح
شکل۳ : نمودار گردشی الگوریتم را نشان می‌دهد.
شکل۳ : یج شبیه‌سازی و تحلیل
مورد۱
شکل۴ : کیفیت پاسخ و مقایسه‌ی روش ارائه شده برای مورد۲
مورد۲
شکل۵ : الگوهای توانی واحدهای مختلف در ساعت ۱۰ برای مورد۲
مورد۳
شکل۶ همگرائی روش ارائه شده برای مورد۳
مورد۴
تحلیل حساسیت پارامتر HQPSO
تحلیل نتایج
شکل۷ : حساسیت β روی عملکرد HQPSO
نتیجه‌گیری
بالانویس جداول
جدول۱ : پارامترهای واحدها برای سیستم شش واحده (مورد۱)
جدول۲: نتایج و کیفیت پاسخ روش ارائه شده برای مورد۱
جدول۳ : ناکارامدی بهترین پاسخ برای مورد۱ و مقایسه با دیگر روش‌های مناسب پخش باراقتصادی
جدول۴: کیفیت پاسخ و مقایسه‌ی روش ارائه شده برای مورد۲
جدول۵ : ناکارآمدی ساعتی بهترین پاسخ برای مورد۲
جدول۶ : حساسیت پارامترهای HQPSO با تنظیمات مختلف پارامتری برای مورد۳
جدول۷ : کیفیت پاسخ و مقایسه‌ی روش ارائه شده برای مورد۳
جدول۸ : ناکارآمدی بهترین پاسخ (هزینه ۶۰/۱۲۱۳۱۸ دلار) برای مورد۴
جدول۹: مقایسه‌ی عملکرد HQPSO با دیگر روش‌های پایه‌ای برای مورد۴

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

پخش بار اقتصادی (ELD) نقش مهمی در عملکرد اقتصادی سیستم قدرت ایفا می‌کند. مساله‌ی پخش بار اقتصادی به عنوان یک مساله‌ی بهینه سازی غیرخطی مقید در نظر گرفته می‌شود. این مساله وقتی غیرمحدب و غیرهموار می‌شود که نواحی منع‌شده‌ی ژنراتور و اثر نقطه‌ی دریچه‌ای در نظر گرفته می‌شوند. هدف این کار ارائه‌ی یک راهبرد برای حل مساله‌ی پخش بار اقتصادی به شیوه‌ای موثر است طوری که جوانب مختلف مساله‌ی پخش بار اقتصادی مورد توجه قرار گرفته باشد. این راهبرد از سازوکار ترکیبی شامل مکانیک کوانتوم الهام شده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) استفاده می‌کند. PSO مرسوم از طریق به کارگیری نظریه‌ی مکانیک کوانتوم، که موقعیت‌ها و سرعت‌های ذرات را به گونه‌ای متنوع‌تر بازتعریف می‌کند، اصلاح می‌کند و در نتیجه فضای جستجوی بیشتری را کنکاش می‌کند. PSO از یک تک- جمعیت تا چندجمعیت بروزرسانی می‌شود. یک چنین ویژگی‌، تعادل خوبی بین توانمندی‌های جستجوی محلی و جهاتی برقرار می‌کند. شبیه‌سازی‌ها با در نظر گرفتن چند مورد از واحدهای حرارتی و با تغییر ترکیبات مختلفی از پیکربندی‌های سیستم مثل با/ بدون اثر نقطه‌ی دریچه‌ای، با/ بدون تلفات شبکه و برای یک یا چند ساعت از تقاضای بار، اجرا می‌شود. نتایج حاصله در مقایسه با دیگر چندین روش مبنای دیگر، بسیار امیدوارکننده و موثر است.

دانلود مقاله isi حل مساله‌ی پخش بار اقتصادی با آثار نقطه‌ی دریچه‌ای با استفاده از مکانیک کوانتوم ترکیبی الهام شده از بهینه‌سازی ازدحام ذرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *