خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi شبکۀ توزیع هوشمند: زمانبندی بهینۀ روز قبل با توپولوژی قابل‌ بازپیکربندی
دانلود مقاله isi شبکۀ توزیع هوشمند: زمانبندی بهینۀ روز قبل با توپولوژی قابل‌ بازپیکربندی

دانلود مقاله isi شبکۀ توزیع هوشمند: زمانبندی بهینۀ روز قبل با توپولوژی قابل‌ بازپیکربندی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi شبکۀ توزیع هوشمند: زمانبندی بهینۀ روز قبل با توپولوژی قابل‌ بازپیکربندی

عنوان انگليسي مقاله :: Smart Distribution Grid: Optimal Day-Ahead Scheduling With Reconfigurable Topology

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
21 صحفه WORD
52976

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
مقدمه
توصیف عمومی شبکۀ توزیع فعال متصور شده
شکل ۱٫ شبکۀ توزیع فعال متصور و یک چارچوب هوشمند سیستم مدیریت توزیع/ اسکادا.
چارچوب پیشنهادی برای زمانبندی عملکرد
تابع هدف
قیود
تکنیک بهینه‌سازی
شکل ۲٫ ساختار کروموزوم ارائه شده.
شکل ۳٫ (الف) والدین برگزیده. (ب) فرایند بازترکیب. (ج) فرایند جهش.
مطالعات موردی و نتایج عددی
مشخصات سیستم
جدول ۱:ضرایب هزینه و اطلاعات فنی برای واحدهای DG.
شکل ۴٫ دیاگرام تک‌خطی شبکۀ توزیع فعال ۳۳ شینۀ IEEE.
شکل ۵٫ قیمت‌های حراج برق روز قبل.
شکل ۶٫ پروفیل پیش‌بینی روز قبل شبکۀ توزیع فعال.
شکل ۷٫ پروفیل پیش‌بینی ساعتی سرعت باد.
شکل ۸٫ پیش‌بینی ساعت تولید توان توسط توربین‌های بادی
فرض‌های اصلی
موارد تست و بحث‌های مقایسه‌ای
شکل ۹٫ زمانبندی بهینۀ توان اکتیو DG1.
شکل ۱۰٫ زمانبندی بهینۀ توان اکتیو DG2.
شکل ۱۱٫ زمانبندی بهینۀ توان اکتیو DG3.
شکل ۱۲٫ زمانبندی بهینۀ توان اکتیو DG4.
شکل ۱۳٫ توان ظاهری خریداری شده از شبکه.
شکل ۱۴٫ کل توان اکتیو بهینۀ روزانۀ خریداری شده از بازار حراج و توزیع شده توسط DGها.
شکل ۱۵٫ کل تامین توسط راکتیو توسط DGها.
شکل ۱۶٫ بدترین دامنه‌های ولتاژ شین برحسب پریونیت.
شکل ۱۷٫ کاهش توان ظاهری توسط بارهای پاسخگو.
شکل ۱۸٫ کل تلفات توان اکتیو در شبکه.
جدول ۲:تحلیل هزینۀ ساعتی در موارد ۱ و ۲
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– این مقاله یک چارچوب زمانبندی بهینۀ عملکرد را ارائه می‌دهد که در سیستم مدیریت توزیع (DMS) به عنوان قلب شبکه‌های توزیع فعال هوشمند (ADNs) به کار می‌رود. الگوریتم پیشنهادی قصد دارد تا اجزای فعال شبکه، تولیدات پراکنده (DGs) و بارهای پاسخگو (RLs) را به طور بهینه کنترل کرده و نهایتاً هزینه‌های کلی عملکرد روز قبل را حداقل کند. محدودیت‌های فنی اجزا و کل سیستم در مدل پخش بار ac تطبیق داده می‌شوند. به عنوان یک نقطۀ ابتکاری، سیستم مدیریت توزیع به طور موثر از قابلیت‌های بازپیکربندی ساعتی شبکه بهره می‌برد که این قابلیت‌ها با بکارگیری سوئیچ‌های کنترل‌شدۀ از راه دور (RCSs) تحقق می‌یابند. در نتیجه، در کنار زمانبندی بهینۀ اجزای فعال، توپولوژی بهینۀ شبکۀ مربوط به هر ساعت از افق زمانبندی نیز تعیین می‌شود. تاثیر بازپیکربندی‌ ساعتی روی آزادسازی ظرفیت DGها و بارهای پاسخگو به تاکید می‌رسد، که آن را می‌توان به عنوان روندی جدید در مسالۀ زمانبندی معکوس تلقی کرد. با در نظر گرفتن مسائل عملی، حداکثر عملیات کلیدزنی روزانۀ RCSها و نیز هزینه‌های کلیدزنی به صورت قطعی در بر گرفته می‌شوند. رویۀ بهینه‌سازی به صورت یک مسالۀ غیرخطی عددصحیح ترکیبی فرمولبندی می‌شود که با استفاده از الگوریتم ژنتیک به حل آن پرداخته خواهد شد. برای تایید عملکرد رضایت‌بخش چارچوب ارائه شده، یک شبکۀ توزیع فعال ۳۳ باسه به طور کامل بررسی می‌شود.

دانلود مقاله isi شبکۀ توزیع هوشمند: زمانبندی بهینۀ روز قبل با توپولوژی قابل‌ بازپیکربندی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *