خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن
دانلود مقاله isi ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن

دانلود مقاله isi ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن

عنوان انگليسي مقاله :: R&D project evaluation: An integrated DEA and balanced scorecard approach

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
18 صحفه PDF
31 صحفه WORD
348

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
بررسی پیشینه
کارت امتیازی متوازن برای پروژه های R & D
دیدگاه مالی
دیدگاه مشتری
دیدگاه یادگیری و رشد
قالب BSC
دیدگاه عدم قطعیت
مدل ارزیابی DEA-BSC
مدل DEA-BSC
مدل BSC برای پروژه¬های R&D
مدل چندسطحی DEA-BSC
بررسی موردی
پیاده سازی مدل
خلاصه و نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ما یک رویکرد چند معیاره برای ارزیابی پروژه های R & D در مراحل مختلف چرخه عمر خود نشان می دهیم و ارائه می دهیم. رویکرد ما یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل پوششی داده ها (DEA) و توسعه یک مدل DEA توسعه یافته است. معیارهای ورودی و خروجی برای مدل یکپارچه DEA-BSC در کارت هایی که با BSC برای پروژه های R & D ارزیابی می شوند، گروه بندی می شوند.BSC در مدل DEA، از طریق یک ساختار سلسله مراتبی از محدودیت هایی که منعکس کننده ی بررسی های توازن BSC تعبیه شده است. ما نشان دادیم روش ارائه شده را با یک مطالعه موردی که شامل یک آزمایشگاه تحقیقاتی صنعتی است که دهها پروژه R & D را هر سال انتخاب می کند و اجرا می نماید.

دانلود مقاله isi ارزیابی پروژه R & D : رویکرد DEA یکپارچه و کارت امتیازی متوازن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *