خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi آموزش و پرورش عمومی و نابرابری درآمد
دانلود مقاله isi آموزش و پرورش عمومی و نابرابری درآمد

دانلود مقاله isi آموزش و پرورش عمومی و نابرابری درآمد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آموزش و پرورش عمومی و نابرابری درآمد

عنوان انگليسي مقاله :: Public education and income inequality

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
17 صحفه WORD
7315

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫ مقدمه
۲٫ مدل
۳٫ اختلاف درآمد
شکل ۱٫ نرخ رشد درآمد خانوار.
۳٫۱٫ پویایی مقایسه ای
۳٫۲٫ توزیع اولیه
شکل ۲٫ متوسط درآمد و تکامل نابرابری درآمد.
۳٫۳٫ سیاست عمومی
شکل ۳٫ نابرابری درآمد اولیه و تکامل نابرابری درآمد.
شکل ۴٫ نرخ مالیات و تکامل نابرابری درآمد.
۴٫ نتایج بدست آمده
جدول ۱٫ نرخ اجباری ثبت نام و تحصیل

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله به بررسی تحولات نابرابری در مدل نسل های تداخلی که در آن سرمایه گذاری سرمایه انسانی هر فرد بستگی به کیفیت مدارس دارد می پردازد. ما یک رژیم آموزش که در آن کیفیت مدارس ورودی عمومی تامین شده توسط مالیات بر درآمد است را در نظر می گیریم. ما نشان می دهیم که شکاف بین درآمد ثروتمندان و فقرا حتی ممکن است گسترش یابد زمانی که کیفیت آموزش عمومی در میان تمام افراد یکسان است. بنابراین، در کوتاه مدت، آموزش عمومی ممکن است متعادل کننده بزرگی که توسط طرفداران آن در نظر گرفته شده نباشد، هر چند که در دراز مدت هست. همچنین نشان می دهیم که اثر مالیات بر نابرابری مبهم است.

دانلود مقاله isi آموزش و پرورش عمومی و نابرابری درآمد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *