خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید
دانلود مقاله isi تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید

دانلود مقاله isi تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید

عنوان انگليسي مقاله :: Profit based unit commitment and economic dispatch of IPPs with new technique

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
9 صحفه WORD
52855

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
تخصیص‌واحد سودمحور
توزیع اقتصادی
گام اول
گام دوم
راهبرد پاسخ
نتایج شبیه‌سازی
سیستم تست شماره ۱: سیستم سه واحد ۱۲ ساعته
سیستم تست شماره۲: سیستم ده واحد ۲۴ ساعته ۶٫نتیجه‌گیری
کار آینده
ترجمه زیرنویس شکل‌ها و جداول
شکل۱٫ نمودار گردشی کل راهبرد
شکل۲٫ نمودار گردشی راهبرد توزیع اقتصادی
شکل۳٫ مقایسه زمان محاسباتی/اجرا تکنیک‌های مختلف با تکنیک ارائه‌شده
شکل۴٫ مقایسه سود تکنیک ارائه شده با دیگر تکنیک‌ها
جدول۱: قیمت پیش‌بینی‌شده نقطه‌ای و ذخیره‌ای هر فاصله زمانی
جدول۲: تقاضا و ذخیره‌ پیش‌بینی‌شده هر فاصله زمانی
جدول۳: قیود واحدهای سیستم سه واحد ۱۲ ساعته IEEE.
جدول۴: پارامترهای تابع هزینه سوخت سیستم سه واحد ۱۲ ساعته IEEE.
جدول۵: توان اکتیو و تولید ذخیره PBUC و HED ارائه شده.
جدول۶: توان تولیدی و ذخیره تخصیص‌واحد مرسوم [۱].
جدول۷: تولید توان اکتیو PBUC به روش مولر [۷].
جدول۸: قیمت نقطه‌ای و ذخیره‌ای پیش‌بینی‌شده هر فاصله زمانی
جدول۹: تقاضا و ذخیره‌ پیش‌بینی‌شده هر فاصله زمانی
جدول۱۰: اطلاعات قیود واحد‌های سیستم تست ۱۰ واحده.
جدول۱۱: داده‌های پارامترهای تابع هزینه سوخت مربوط به سیستم تست ۱۰ واحده.
جدول۱۲: برنامه‌ریزی تولید و ذخیره ۱۰ واحد برای تکنیک ارائه شده.
جدول۱۳: تولید، ذخیره و سود ساعتی تکنیک ارائه شده.
جدول۱۴: مقایسه سود تکنیک‌ ارائه شده با سایر تکنیک‌ها.
جدول۱۵: زمان اجرای تخمینی.

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هر شرکت تولیدی ممکن است دارای تعداد زیادی واحد تولید با مشخصات مختلف مصرف سوخت باشد، برخی واحدها در مقایسه با برخی دیگر مصرف سوخت بیشتری دارند و همین موضوع به طور مستقیم هزینه تولید و سود شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هزینه تولید و سود شرکت نیز توسط تخصیص‌واحد و توزیع اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هر کدام از شرکت‌های تولید برق می‌خواهند سود خود را بیشینه/زیاد کنند، که این موضوع برای تولیدکنندگان مستقل برق (IPPها) نیز برقرار است. با تغییر راهبرد تخصیص‌واحد و توزیع اقتصادی می‌توان سود را بیشینه کرد. قبلا این کار به این شیوه انجام شده است که هزینه تولید به کمترین سطح برسد. اما از آنجا که روز به روز رقابت در بازار برق افزایش می‌یابد، تمایل IPPها به راهکار تخصیص‌واحد به سمت دستیابی به سود بیشینه پیش می‌رود. پاسخ بدست آمده توسط LR-PBUC کند بوده و ممکن است با مشکل همگرایی مواجه شود. در این مقاله، روشی را خواهیم دید که به کمک آن GENCO (شرکت تولیدی) یا IPP می‌تواند توسط تخصیص‌واحد سود بیشتری را بدست آورد، در عین حال که زمان محاسبه کمینه شده و همواره به پاسخ نهایی دست یابد. برای توزیع اقتصادی از روش همیلتن استفاده شده است. به منظور اثبات کارایی تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی همیلتن، این موارد روی دو مورد تست مورد آزمون واقع شده‌اند. مقایسه سود و زمان محاسباتی تکنیک ارائه شده، با تکنیک‌های موجود مقایسه شده است تا عملکرد این روش ارزیابی شود.

دانلود مقاله isi تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی تولید‌کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *