خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط
دانلود مقاله isi رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

دانلود مقاله isi رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

عنوان انگليسي مقاله :: Product market competition, ultimate controlling structure and related party transactions

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
17 صحفه WORD
9504

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مرور ادبیات تحقیق و تدوین فرضیات
رقابت بازار محصول و تبادلات گروه کنترل
رقابت در بازار محصولات، ساختار کنترل نهایی و معاملات گروه مرتبط
طرح تحقیق
نمونه و داده ها
متغیرها
متغیرهای رقابت در بازار محصولات
متغیرهای حقوق جریان نقدی نهایی سهامداران کنترلی
متغیرهای تراکنش گروه مربوطه عادی
مدل تحقیق
تجزیه و تحلیل تجربی
آمار توصیفی متغیرهای رقابت در بازار محصول
توصیف نمونه
آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای RPT نرمال
تحلیل همبستگی
تجزیه و تحلیل رگرسیون
تجزیه و تحلیل همبستگی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

تحقیقات گذشته نشان میدهد که رقابت بازار محصول تاثیری عمده بر استراتژی های شرکت و مکانیسم های مدیریت داخلی دارد. با استفاده از شرکت های لیست شده در چین از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ ما ارتباط بین رقابت بازار محصول و تبادلات گروه مرتبط نرمال را مورد بررسی قرار دادیم و به یک رابطه معنی دار مثبت رسیدیم. به علاوه اثر جانشینی رقابت بازار محصول و حقوق جریان نقدی توسط سهامداران کنترلی نهایی بر حیطه گروه مرتبط نرمال بررسی کردیم. مخصوصاً نتایج ما یک رابطه مثبت بین حقوق جریان نقدی توسط سهامداران کنترلی نهایی و تبادلات گروه مرتبط نرمال را نشان می دهد که در صنایع غیر رقابتی قوی تر است و هنگامی که رقابت بازار محصول افزایش می باد، ضعیف می شود.

دانلود مقاله isi رقابت بازار محصول، ساختار نهایی کنترل و معاملات گروه مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *