خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi سرمایه گذاری خصوصی و بازده های عمومی حقوق صاحبان سهام
دانلود مقاله isi سرمایه گذاری خصوصی و بازده های عمومی حقوق صاحبان سهام

دانلود مقاله isi سرمایه گذاری خصوصی و بازده های عمومی حقوق صاحبان سهام

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سرمایه گذاری خصوصی و بازده های عمومی حقوق صاحبان سهام

عنوان انگليسي مقاله :: Private investment and public equity returns

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
25 صحفه PDF
41 صحفه WORD
10027

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱-مقدمه
۲-محرک
۲-۱- محرک تجربی
۲-۲- محرک تئوری
۳-برآورد
۳-۱- نیازهای خود تامین مالی سرمایه گذاری خصوصی
۳-۲- روش برآورد
۳-۳ داده
۳-۴- برآورد سرمایه گذاری خصوصی برنامه ریزی شده
جدول ۱: ساختار[Et[NCORt+1.
۴-نتایج قیمت گذاری دارایی
۴-۱- نتایج اصلی
جدول ۲: حساسیت جریان نقدی و شرایط اعتباری
جدول ۳: تخمین GMM با بتاهای چند متغیره
جدول ۴: تخمین GMM با بتاهای تک متغیره
۴-۲- مقایسه با مدل های دیگر و نیرومندی
جدول ۵: رگرسیون فاما-مکبث.
۴-۳- بازده ها و بتاهای پورتفولیوی اضطرار
جدول ۶: مقایسه با روش های کسب و کار خصوصی دیگر
۴-۴- دوره های رونق اعتباری و بحران اعتباری
جدول ۷: رگرسیون رونق اعتباری و بحران اعتباری
۵-تجزیه و تحلیل بوت استرپ
جدول ۸: تنظیم سیستم بوت استرپ
جدول ۹: تحلیل بوت استرپ مستقل
۶-نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

به دلیل هزینه های تامین مالی خارجی، صاحبان کسب و کار خصوصی اغلب نیاز به پروژه های سرمایه گذاری خود- تامین مالی دارند. این نیازهای خود تامین مالی برای صاحبان کسب و کار محرکی است تا دارایی های مالی که بازپرداخت های آن رابطه مستقیم با نیازهای خود تامین مالی دارند،را نگه داری کنند. اگر این تاثیر جمع شود، بازده های مورد انتظار روی دارایی های مالی باید رابطهعکس با مجموع نیازهای خود تامین مالی سرمایه گذاری خصوصی داشته باشد. برای آزمایش پیامدهای قیمت گذاری دارایی مقطعی این تخمین، رشد سرمایه گذاری غیر شرکتی تحقق یافته و رشد سرمایه گذاریغیر شرکتی پیش بینی شده در آینده را به عنوان نماینده ای برای نیازهای خود تامین مالی استفاده می کنیم. ما دریافتیم مدل سرمایه گذاری خصوصی ما می تواند بخش خوبی از بازده های مقطعی پورتفولیوهای حقوق صاحبان سهام مرتب شده بر حسب اضطرار، مقدار و اندازه را تقریبا به خوبی فاکتورهای فاما- فرنچ توضیح دهد. در مقابل برای مدل فاما-فرنچ، ما نشانه هایی روی ضرایب تخمینی برای سازگاری با پیش بینی های تئوری مان یافتیم.

دانلود مقاله isi سرمایه گذاری خصوصی و بازده های عمومی حقوق صاحبان سهام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *