خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس یک فیلتر جدید ذره
دانلود مقاله isi تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس یک فیلتر جدید ذره

دانلود مقاله isi تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس یک فیلتر جدید ذره

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس یک فیلتر جدید ذره

عنوان انگليسي مقاله :: Power System Dynamic State Estimation Based on a New Particle Filter

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
10 صحفه WORD
52865

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
۱ . مقدمه
۲٫تخمین حالت دینامیکی فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF)
۳٫تخمین حالت دینامیکی فیلتر کالمن خنثی (UKF)
۴٫ تخمین حالت دینامیکی توسط فیلتر ترکیب ذره کالمن
۵٫ تخمین حالت دینامیکی اندازه‌گیری ترکیبی
۶٫ نمونه شبیه‌سازی و تحلیل
شکل۱٫ سیستم شبیه‌سازی
جدول ۱ شاخص‌های عملکردی سه روش
شکل ۲ مقایسه‌ی دامنه‌ها
شکل۳ مقایسه‌ی زوایا
۷٫نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

به منظور بهبود عملکرد تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت، یک فیلتر جدید ذره برای مسائل فیلترینگ غیرخطی (فیلتر ذره‌ی کالمن ترکیبی ، MKPF) معرفی می‌شود. این روش که مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF) و فیلتر کالمن خنثی (UKF) می‌باشد قادر است عبارت تقریبی صحیح‌تری از اختلال واقعی بدست آورد. در ترکیب با داده‌های زمان واقعی اندازه‌گیری ترکیبی (WAMS/SCADA)، یک شبیه‌سازی از تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت ایجاد می‌شود. در نهایت، نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که این روش می‌تواند به سرعت پس از اغتشاش سیستم، مقدار واقعی را تعقیب کرده و نسبت به روش‌های EKF و UKF قوت و صحت تخمین بهتری بدست آورد.

دانلود مقاله isi تخمین حالت دینامیکی سیستم قدرت بر اساس یک فیلتر جدید ذره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *