خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi حلقه قفل فاز (PLL) براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری
دانلود مقاله isi حلقه قفل فاز (PLL) براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری

دانلود مقاله isi حلقه قفل فاز (PLL) براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حلقه قفل فاز (PLL) براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری

عنوان انگليسي مقاله :: Phase-Locked Loop Based on Selective Harmonics Elimination for Utility Applications

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
23 صحفه WORD
53159

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
شکل۱٫ ساختار کلی PLL.
شکل۲٫ PLL تکفاز کلاسیک.
PLL تکفاز کلاسیک
شکل۳٫ مدل دینامیکی PLL تکفاز غیرخطی.
شکل۴٫ مدل PLL تکفاز خطی‌شده.
شکل۵٫ PLL با سیگنال فیدبک موج مربعی.
PLL با سیگنال فیدبک نوع موج مربعی
شکل۶٫ موج مربعی و ولتاژ خروجی PLL.
شکل۷٫ PLL با سیگنال فیدبک نوع موج مربعی.
تحلیل PLL سیگنال فیدبک نوع موج مربعی
ولتاژ ورودی سینوسی خالص
ولتاژ ورودی معوج
شکل۸٫ سیگنال فیدبک SHE، برای N = 5 .
شکل۹٫ SHE-PLL.
نتایج شبیه‌سازی و تجربی
تست‌های حالت دائم
شکل۱۰٫ نتایج شبیه‌سازی. (a) ولتاژ ورودی سینوسی. (b) ولتاژ ورودی با مولفه اصلی به علاوه ۳۰% هارمونیک سوم. (c) ولتاژ ورودی با مولفه اصلی به علاوه ۳۰% هارمونیک سوم با جابجایی ۰۹ درجه. ولتاژ ورودی (خط توپر)، PLL کلاسیک (خط نقطه‌چین)، PLL مربعی (خط نقطه‌چین- خط تیره)، و SHE-PLL (خط تیره).
شکل۱۱٫ نتایج شبیه‌سازی. (a) ولتاژ ورودی سینوسی. (b) ولتاژ ورودی با مولفه اصلی به علاوه ۳۰% هارمونیک سوم. (c) ولتاژ ورودی با مولفه اصلی به علاوه ۳۰% هارمونیک سوم با جابجایی ۰۹ درجه. ولتاژ ورودی (خط توپر)، PLL کلاسیک (خط نقطه‌چین)، PLL مربعی (خط نقطه‌چین- خط تیره)، و SHE-PLL (خط تیره).
تست‌های حالت گذرا
شکل۱۲٫ نتایج شبیه‌سازی. (a) ورودی با ۵۰% سگ ولتاژ و پرش فاز ۴۵+ درجه. خروجی PD یعنی برای (b) PLL کلاسیک، (c) PLL موج مربعی، و (d) SHE-PLL.
شکل۱۳٫ نتایج شبیه‌سازی. (a) ورودی با ۵۰% سگ ولتاژ و پرش فاز ۴۵+ درجه. خروجی PD یعنی برای (b) PLL کلاسیک، (c) PLL موج مربعی، و (d) SHE-PLL.
شکل۱۴٫ نتایج آزایشگاهی (SHE-PLL): (a) ولتاژ ورودی، (b) خروجی سینوسی ، و (c) .
شکل۱۵٫ نتایج شبیه‌سازی- پرش فرکانس از ۶۰ به ۶۶ هرتز. (a) سیگنال ورودی. (b) PLL کلاسیک. (c) PLL موج مربعی. (d) SHE-PLL.
SHE-PLL سه‌فاز
شکل۱۶٫ بلوک دیاگرام SRF-PLL.
شکل۱۷٫ PD بدست آمده از تبدیل (پارک) abc/dq
شکل۱۸٫ نتایج شبیه‌سازی، SHE-PLL سه‌فاز، و تست گذرا. ولتاژهای شبکه با ۵۰% سگ متعادل به علاوه پرش فاز ۴۵+ درجه. (a) ولتاژهای ورودی فاز a (خط تو پر) و خروجی (خط نقطه‌چین). (b) خروجی PD .
جدول۱:فازورهای مولفه‌های اصلی
جدول۲:فازورهای مولفه‌های متقارن اصلی
جدول۳:THDV
شکل۱۹٫ نتایج شبیه‌سازی. SHE-PLL سه‌فاز و تست حالت دائم. شبکه با ۲/۰ ولت هارمونیک پنجم در همه فازها به علاوه ولتاژهای اصلی نامتعادل. (a) ولتاژهای ورودی (خط توپر)، (خط تیره)، و (خط نقطه‌چین). (b) ولتاژهای خروجی PLL (خط توپر)، (خط تیره) و (خط نقطه‌چین).
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– حلقه‌های قفل شده فاز (PLL) به طور گسترده در تجهیزات الکترونیکی متصل به شبکه کاربرد دارند. استفاده از یک اسیلاتور کنترل‌شده با ولتاژ مربع‌شکل به جای بک اسیلاتور سینوسی نیاز به یک ضرب‌کننده را کاهش داده، منجر به یک الگوریتم ساده PLL می‌شود که برای پردازنده‌های کم‌هزینه نیز مناسب است. علیرغم سادگی آن، ولتاژهای معوج شبکه باعث خطای حالت دائم فاز می‌شوند. این مقاله کاربرد یک شکل‌موج مربعی اصلاح‌شده را ارائه می‌دهد که از روش حذف هارمونی انتخابی (SHE) بدست آمده است تا مشکل خطای فاز حل شود. نتایج شبیه‌سازی و تجربی تست‌های حالت دائم و گذرا ارائه می‌شوند تا اعتبار روش‌های تکفاز و سه‌فاز SHE-PLL به اثبات برسد. تست‌های انجام شده با یک آرایش درگاه قابل‌ برنامه‌نویسی (FPGA) نشان می‌دهند که پاسخ دینامیکی روش ارائه شده مشابه PLL کلاسیک است اما پیکربندی‌ ساده‌ای دارد.

دانلود مقاله isi حلقه قفل فاز (PLL) براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *