خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi تراز مالکیت اثربخشی نظارت مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی‏های درآمدی مدیریت
دانلود مقاله isi تراز مالکیت اثربخشی نظارت مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی‏های درآمدی مدیریت

دانلود مقاله isi تراز مالکیت اثربخشی نظارت مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی‏های درآمدی مدیریت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تراز مالکیت اثربخشی نظارت مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی‏های درآمدی مدیریت

عنوان انگليسي مقاله :: Ownership balance supervisory efficiency of independent directors and the quality of management earnings forecasts

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
20 صحفه PDF
34 صحفه WORD
4659

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
پیش زمینه و سابقه ی موسساتی و مرور ادبیات نظری
۲٫۱٫ سابقه ی موسساتی تحقیق
۲٫۲٫ مروری بر ادبیات نظری
۲٫۲٫۱٫ دقت و صحت پیش بینی های مدیریتی
۲٫۲٫۲٫ استقلال هیأتهای مدیره و کیفیت افشای اطلاعات
۲٫۲٫۳٫ تخصص مدیران مستقل و کیفیت افشای اطلاعات
۲٫۲٫۴٫ دیگر عواملی که بر دقت و صحت پیش بینی های مدیریتی تأثیر دارند.
۳٫ فرضیه های تحقیق و تشریح متغیرها
۳٫۱٫ فرضیه های تحقیق
۳٫۲٫ تعریف متغیرها
۳٫۳٫ مدلهای رگرسیون
نتایج تجربی
۴٫۱٫ تشریح نمونه
جدول شماره یک : تعاریف استفاده شده در تحلیل
جدول شماره ۲: خلاصه نمونه ها
نمودار یک: دقت پیش بینی سالیانه
نمودار دو: صحت پیش بنی سالیانه
نمودار ۳: دقت پیش بینی و زمان پیش بینی
نمودار چهار: صحت پش بینی و زمان پیش بینی
۴٫۲٫ تحلیل توصیفی
جدول شماره ۳: خلاصه ای از اطلاعات مربوط به مدیران مستقل
نمودار ۵: دقت و صحت پیش بینی های مدیریتی و مدیران مستقل
نمودار ۶: پیشینه مدیران مستقل و دقت پیش بینی ها مدیریتی
نمودار ۷: پیشینه مدیران مستقل و صحت پیش بینی ها مدیریتی
نمودار۸: صحت و دقت پیش بینی های مدیریتی
نمودار ۹: درآمد متوسط مدیران مستقل
جدول ۴: آمار توصیفی متغیرهای پیوسته
جدول ۵: همبستگی بین متغیرهای اصلی
جدول ۶: نتایج لاجیت مرتب برای تاثیرات مدیران مستقل بر دقت پیش بینی های مدیریتی
جدول ۷: نتایج تاثیر مدیران بر سوگیری پیش بینی های مدیریتی
جدول۸: نتایج تاثیر مدیران بر صحت پیش بینی های مدیریتی
۴٫۳٫ نتایج رگرسیون
۴٫۴٫ آزمون استواری
۵٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

آیا مدیران مستقل می‏توانند نقش نظارتی را که از ایشان انتظار می رود در مورد قواعد مربوط به اوراق بهادار بازار اوراق چین ایفا کنند؟ بازاری با ویژگیهای خاص از قبیل تأثیر‏پذیری از روابط شخصی (Guanxi) و استانداردهای رشد نیافته قانونی و اجرایی. در این تحقیق از درجه‏ی دقت و صحت در پیش بینی درآمدهای شرکت به عنوان عامل نشانگر(نماینده‏ی) کیفیت افشای اطلاعات توسط شرکتهایی که سهام آن‏ها در بازار پذیرفته شده بودند استفاده کردیم و با توجه به افشای اطلاعات به بررسی کارایی نظارت مدیران مستقل پرداخته‏ایم. با استفاده از داده های سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ متوجه شدیم هنگامی که تراز مالکیت موجود نباشد، مدیران مستقل تأثیری مثبت و معنادار بر صحت پیش‏بینی‏های مدیریتی داشته‏اند. علاوه بر آن، پیش‏زمینه‏ها و سابقه‏ی شخصی مدیران مستقل نیز تأثیر ویژه‏ای بر پیش‏بینی‏های درآمدی مدیریت دارد. مدیرانی که دارای گواهی تخصصی از انجمن حسابداران عمومی (حسابداران قسم خورده) (CPA) هستند به طور قابل توجهی دقت پیش‏بینی‏های مدیریتی را افزایش می‏دهند. اما مدیران با سابقه و تخصص صنعتی به طور قابل توجهی دقت پیش‏بینی‏های مدیریتی را کاهش می‏دهند. به عبارت دیگر، داشتن مدیرانی با تخصص حسابداران عمومی (حسابداران قسم خورده) (CPA) استقلال هیأت مدیره را افزایش می دهد، اما داشتن مدیران مستقل با تخصص های صنعتی دارای اثر مخالف است.

دانلود مقاله isi تراز مالکیت اثربخشی نظارت مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی‏های درآمدی مدیریت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *