خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi فرهنگ سازمانی و تمایل برای به اشتراک گذاشتن دانش : چشم انداز ارزش های رقابتی در زمینه استرالیا
دانلود مقاله isi فرهنگ سازمانی و تمایل برای به اشتراک گذاشتن دانش : چشم انداز ارزش های رقابتی در زمینه استرالیا

دانلود مقاله isi فرهنگ سازمانی و تمایل برای به اشتراک گذاشتن دانش : چشم انداز ارزش های رقابتی در زمینه استرالیا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi فرهنگ سازمانی و تمایل برای به اشتراک گذاشتن دانش : چشم انداز ارزش های رقابتی در زمینه استرالیا

عنوان انگليسي مقاله :: Organizational culture and willingness to share knowledge: A competing values perspective in Australian context

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
25 صحفه WORD
4072

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
اشتراک گذاری دانش در PBOs
مفهوم فرهنگ سازمانی
چارچوب رقابتی ارزش‌ها
روش تحقیق
منابع مدارک و شواهد
فرایند تحلیل داده‌ها
موارد تحقیقات
تجزیه و تحلیل موردی
مورد نتکام
مورد گوتل
مورد رونالکو
فرهنگ سازمانی و تمایل به اشتراک دانش
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مقدار قابل توجهی از تحقیقات رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارهای به اشتراک گذاری دانش را تأیید کرده است. با این حال، پژوهش‌های کمتری در مورد تأثیر پروژه خرده فرهنگ‌ها در ارتباط با اشتراک دانش بین پروژه‌ها، به ویژه در سازمان‌های پروژه محور (PBOs) انجام شده است. ساختارهای منحصر به فرد و زمینه‌های مشخص شده توسط PBOs نشان می‌دهد که تأثیر فرهنگ موجود در PBOs و اثر آنها بر به اشتراک گذاری دانش به بررسی بیشتر نیاز دارد. ما در اینجا یک مطالعه موردی غنی از چهار PBOs بزرگ استرالیایی گزارش می‌کنیم که به موجب آن ارزش‌های فرهنگی این سازمان‌های بزرگ تأثیر قابل توجهی در مورد اینکه آیا تیم پروژه تمایل کم یا زیادی در بهبود به اشتراک‌گذاری دانش بین پروژه‌ای دارند، مشاهده شده است. علاوه بر این، این تحقیق کاربردپذیری چارچوب ارزش‌های رقابتی کامرون و کوین (۲۰۰۵) در ارزیابی فرهنگ در بافت PBOs را نشان می‌دهد.

دانلود مقاله isi فرهنگ سازمانی و تمایل برای به اشتراک گذاشتن دانش : چشم انداز ارزش های رقابتی در زمینه استرالیا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *