خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi تجدید ساختار شبکه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
دانلود مقاله isi تجدید ساختار شبکه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

دانلود مقاله isi تجدید ساختار شبکه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تجدید ساختار شبکه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

عنوان انگليسي مقاله :: Optimal Network Reconfiguration of Large-Scale Distribution System Using Harmony Search Algorithm

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
28 صحفه WORD
53196

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چكيده
مقدمه
فرمول مسئله
شكل۱: دياگرام تك خطي يك فيدر اصلي
مروری بر الگوریتم جستجوی هارمونی
مقدار دهی اولیه دادن به حافظه هارمونی
مقدار دهی اولیه دادن به مسئله و پارامترهای الگوریتم
بروز رسانی حافظه هارمونی
چک و بررسی معیار نهایی
کاربرد HSA برای مسئله تجدید ساختار
شكل ۲: يك سيستم توزيع شعاعي ۳۳ باسه
شکل ۳: فلوچارت الگوریتم جستجوی هارمونی
نتايج آزمايش
آزمايش موردي
جدول ۱: پارامترهاي HSA
جدول ۲: ولتاژها و زواياي گره سيستم ۳۳ باسه
شكل ۴: پروفايل ولتاژ سيستم ۳۳ باسه
شكل ۵: زواياي ولتاژ در باسهاي مختلف در سيستم ۳۳ باسه
شكل ۶: پخش توان در سيستم ۳۳ باسه، قبل و بعد از تجديد ساختار
شكل ۷: تلفات توان در سيستم ۳۳ باسه، قبل و بعد از تجديد ساختار
جدول ۳: نتايج شبيه سازي سيستم ۳۳ باسه
شكل ۸: مشخصات همگرايي HSA براي سيستم ۳۳ باسه
جدول ۴: نتايج بر اساس پارامترهاي مختلف تنظيمي براي HSA در سيستم ۳۳ باسه
آزمايش موردي
شكل۹:‌ساختار اوليه سيستم تست ۱۱۹ باسه
شكل۱۰:‌ ساختار بهينه سيستم تست ۱۱۹ باسه
جدول ۵: نتايج شبيه سازي سيستم ۱۱۹ باسه
نتيجه گيري

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

تجديد ساختار شبكه توزيع الكتريكي يك فرآيند بهينه سازي تركيبي مختلط با هدف پيدا كردن يك ساختار عملكردي شعاعي مي باشد كه تلفات سيستم قدرت را حداقل مي كند. در اين مقاله يك الگوريتم جستجوي هارموني (HSA) براي حل مسئله تجديد ساختار جهت دستابي به تركيب كليد زني بهينه در شبكه پيشنهاد مي شود كه نتيجه آن حداقل شدن تلفات است. الگوريتم جستجوي هارموني (HSA) يك الگوريتم توسعه يافته جديدي است كه با استفاده از فرآيند موزيكال جستجو براي يك حالت هارموني كامل تصور مي شود. اين الگوريتم بجاي استفاده از الگوريتم گرادياني از الگوريتم جستجوي راندوم و تصادفي استفاده مي كند كه در نتيجه نياز به گرفتن و اتخاذ اطلاعات، حذف مي شود. شبيه سازي ها بر روي سيستمهاي ۳۳ باسه و ۱۱۹ باسه جهت اعتباربخشي الگوريتم پيشنهادي انجام شده است. نتايج با روشهاي ديگر موجود در ساير مقالات مقايسه مي شود. مشاهده مي شود كه روش پيشنهادي در مقايسه با ساير روشها بر حسب كيفيت حل، به خوبي اجرا مي شود.

دانلود مقاله isi تجدید ساختار شبکه بهینه سیستم توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *