خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi سیاست سرمایه گذاری بهینه در فرمول بندی متوسط – واریانس سازگار با زمان
دانلود مقاله isi سیاست سرمایه گذاری بهینه در فرمول بندی متوسط - واریانس سازگار با زمان

دانلود مقاله isi سیاست سرمایه گذاری بهینه در فرمول بندی متوسط – واریانس سازگار با زمان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیاست سرمایه گذاری بهینه در فرمول بندی متوسط – واریانس سازگار با زمان

عنوان انگليسي مقاله :: Optimal investment policy in the time consistent mean–variance formulation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
40 صحفه WORD
9982

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱- مقدمه
۲- رابطه ی بین سازگاری زمانی معیار ریسک پویا و سازگاری زمانی سیاست سرمایه گذاری بهینه
۲-۱ سیاست سرمایه گذاری و بازار اوراق بهادار
۲-۲ رابطه ی بین سازگاری زمانی معیار ریسک پویا و سازگاری زمانی سیاست سرمایه گذاری بهینه
۳- مدل واریانس-متوسط سازگار با زمان
۴- سیاست سرمایه گذاری بهینه با سازگاری زمانی فقط همراه با داراییهای پرمخاطره
۵- سیاست سرمایه گذاری بهینه با سازگاری زمانی همراه با هر دو دارایی پرمخاطره و فاقد ریسک
۶- مثال عددی
۷- نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

سازگاری زمانی به عنوان شرط ضروری برای معیار ریسک چند دوره ای می تواند از ۲ جنبه بررسی گردد: معیار ریسک پویا و سیاست سرمایه گذاری بهینه. در این مقاله، در ابتدا به مطالعه ی رابطه ی بین سازگاری زمانی معیار ریسک پویا و سازگاری زمانی سیاست سرمایه گذاری بهینه می پردازیم و نتایج ذیل را به دست می آوریم: اگر نگاشت ریسک پویا با زمان سازگار و تکنوا باشد، درآنصورت سیاست سرمایه گذاری بهینه ی مرتبط، تامین کننده ی شرایط سازگاری زمانی است؛ با اینحال، اگر نگاشت ریسک پویا سازگاری زمانی داشته باشد اما یکنوا نباشد، درآنصورت شرایط سازگاری زمانی سیاست سرمایه گذاری بهینه دیگر تامین نخواهند شد. ازآنجاکه عملگر واریانس تامین کننده ی ویژگی هموارسازی نیست، سیاست سرمایه گذاری بهینه ی ناشی از مدل فعلی متوسط – واریانس چند دوره ای سازگاری زمانی ندارد. برای غلبه بر این کمبود، نمادگذاری نگاشت شرطی مورد انتظار تفکیک پذیر را پیشنهاد می کنیم و سپس یک مدل متوسط – واریانس پویای سازگار با زمان را ایجاد می کنیم. ما اثبات می کنیم که سیاست سرمایه گذاری بهینه ناشی از مدل ما سازگاری زمانی دارد. به علاوه، برای دو نمونه ی دارای یا فاقد دارایی بدن ریسک، سیاست سرمایه گذاری بهینه ی تحلیلی سازگار با زمان و مرز موثر متوسط – واریانس مدل جدید با محدودیت خودکفا [با تامین مالی از داخل] را به دست می آوریم. درنهایت، نتایج عددی نشان دهنده ی انعطاف پذیری و برتری مدل متوسط – واریانس چند دوره ای و سیاست سرمایه گذاری بهینه ی ما بر موارد موجود در منابع هستند

دانلود مقاله isi سیاست سرمایه گذاری بهینه در فرمول بندی متوسط – واریانس سازگار با زمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *