خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi کنترل بهینه منابع انرژی توزیع شده با استفاده از مدل پیشگویانه
دانلود مقاله isi کنترل بهینه منابع انرژی توزیع شده با استفاده از مدل پیشگویانه

دانلود مقاله isi کنترل بهینه منابع انرژی توزیع شده با استفاده از مدل پیشگویانه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل بهینه منابع انرژی توزیع شده با استفاده از مدل پیشگویانه

عنوان انگليسي مقاله :: Optimal Control of Distributed Energy Resources using Model Predictive Control

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
18 صحفه WORD
53206

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
شاخص اصطلاحات
فهرست لغات
مقدمه
بخش ۲- فرمول مسئله انتشار کلاسیک
بخش ۳ – کنترل بهینه منابع توزیعی با استفاده از مدل کنترل پیشگویانه
توصیف مدل کنترل پیشگویانه
تصویر ۱- تغذیه حالت مدل کنترل کننده پیشگویانه
مدل شبکه
انتشار look-ahead با استفاده از MPC
مدل پیشگویانه
دستگاه بهین ساز
بررسی های هم زمان
توصیف نمونه های آزمایشی
نمودارهای توان(نیروی)باد وبار
تصویر ۲- تولید کلی بارو باد
تصویر ۳ – پیش بینی های بار و باد (پیش بینی ۲۴ ساعت افق)
تصویر ۴ – پیش بینی های بار و باد (پیش بینی ۱ ساعت افق)
جبران (تعدیل سازی) متغییر باد
جبران (تعدیل سازی) متغییر بار شبکه
نتیجه گیری
تصویر ۵ : واکنش(پاسخ) به انتشار حلقه باز
تصویر ۶ : پاسخ(واکنش) به MPC
تصویر ۷ : هزینه های کل طبیعی سازی و انرژی بار ذخیره شده
تصویر ۸ : واکنش (پاسخ) به انتشار حلقه باز هنگامی
تصویر ۹ : پاسخ (واکنش) به MPC
تصویر ۱۰ : هزینه های کل انرژی بار ذخیره شده
تصویر ۱۱ : هزینه های کل طبیعی و ذخیره انرژی موقت

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در یک سیستم برق ایزوله(عایق)(میکرو شبکه روستایی)،منابع انرژی توزیعی(DERs) مثل منابع انرژی قابل تجدید (بادی،خورشیدی) ،ذخیره انرژی و واکنش دیماند(تقاضا)را می توان برای تکمیل ژنراتورهای سوخت فسیلی استفاده کرد.عدم اطمینان و متغییر بودن بعلت نفوذ بالای باد باعث می شود قابلیت اطمینان کنترل ها و عملکردهای سیستم بحث برانگیز باشد.در این مقاله استراتژی کنترل بهینه برای هماهنگی ذخیره انرژی و به حداکثر رساندن نفوذ باد توسط ژنراتورهای دیزلی به کار رفته است در حالی که هزینه های سیستم و عملکرد عملیات طبیعی را حفظ می کند. این مسئله به صورت مسئله بهینه سازی چند منظوره با اهداف به حداقل رساندن هزینه های سوخت و تغییر بازده توان ژنراتورهای دیزلی،به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با عمر پایین ذخیره انرژی باتری و به حداکثر رساندن توانایی حفظ زمان واقعی تعادل توان (برق) در طی عملکرد ها بصورت قانونمند درآمده است، دو حالت کنترل برای کنترل کردن ذخیره انرژی برای جبران و اصلاح متغییر بار شبکه یا متغییر باد در نظر گرفته شده است.مدل کنترل (فرمان) پیشگویانه (MPC) برای حل مسئله فوق الذکر و عملکردی استفاده شده که با انتشار حلقه باز look-ahead تحت نفوذ بالای باد مقایسه شده است.بررسی شبیه سازی با استفاده از پیش بینی افق های مختلف دوباره تاثیر حلقه بسته MPC را در جبران عدم اطمینان در شبکه ای بررسی می کند که با باد و دیماند ایجاد شده است.

دانلود مقاله isi کنترل بهینه منابع انرژی توزیع شده با استفاده از مدل پیشگویانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *