خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi جایگذاری بهینۀ خازن در یک سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی رشد گیاهان
دانلود مقاله isi جایگذاری بهینۀ خازن در یک سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی رشد گیاهان

دانلود مقاله isi جایگذاری بهینۀ خازن در یک سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی رشد گیاهان

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi جایگذاری بهینۀ خازن در یک سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی رشد گیاهان

عنوان انگليسي مقاله :: Optimal Capacitor Placement in a Radial Distribution System using Plant Growth Simulation Algorithm

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
25 صحفه WORD
52998

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه‌ها
مقدمه
(( فرمول سازی مساله ))
شکل ۱ – دیاگرام تک خطی یک فیدر اصلی
(( الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه ))
شکل ۲٫ فضای موقعیت تمرکز مورفاکتین
شکل ۳ – نمودار گردشی روش مطرح شده
پاسخ آزمایشات
شکل ۴ – یک فیدر ۹ بخشی
جدول ۱٫ اطلاعات مربوط بار و خط سیستم ۹-شینه.
جدول ۲٫ اندازه‌ها و هزینه‌های خازن سه فاز موجود
جدول ۳٫ اندازه‌های ممکن خازن‌ها و اندازه‌ها به .
جدول ۴٫ نتایج شبیه سازی سیستم ۹-شینه
شکل ۵٫ نمودار همگرایی PGSA
سیستم ۳۴ شینه
شکل ۶٫ پیکربندی شبکه توزیع ۳۴- شینه
جدول ۶٫ جدول ۵٫ نتایج شبیه سازی یک سیستم ۳۴ شینه
سیستم ۸۵ شینه
جدول ۶٫ نتایج شبیه سازی یک سیستم ۸۵-شینه
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

: این مقاله، روش تازه و کارآمدی را برای چینش خازن در سیستم‌های توزیع شعاعی ارائه می‌دهد، که تعیین کننده بهترین مکان برای خازن و اندازه‌ی آن با هدف بهینه سازی نمودار ولتاژ و کاهش تلفات توان می‌باشد. رهیافت پاسخ از دو بخش تشکیل شده است: در بخش یک، ضرایب حساسیت تلفات برای انتخاب مکان برای جاگذاری خازن به کار برده شده‌اند. در بخش دو: الگوریتم جدیدی که از الگوریتم رشد گیاه استفاده می‌کند، (PGSA) به کار برده می‌شود تا بهترین اندازه خازن در مکان‌های بدست آمده در بخش یک را تخمین بزند. امتیاز اصلی روش ارائه شده در این است که نیاز به هیچ پارامتر کنترل بیرونی ندارد، مزیت دیگر آن، تعادل عملکرد مقصود و محدودیت‌های کاری به طور جداگانه می‌باشد، بدون مشکلی برای تعیین عوامل مانع روش ارائه شده در باس‌های سیستم‌های توزیع شعاعی ۹ و ۳۴ و ۸۵ به کار برده می‌شود. راه حل بدست آمده از روش گفته شده با روش‌های دیگر نیز مقایسه می‌شود، این روش برتری‌هایی بر دیگر روش‌ها در کیفیت راه حل را داراست.

دانلود مقاله isi جایگذاری بهینۀ خازن در یک سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی رشد گیاهان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *