خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi پیرامون پاسخی مقاوم برای SCUC با همبستگی عدم قطعیت‌های بار و باد
دانلود مقاله isi پیرامون پاسخی مقاوم برای SCUC با همبستگی عدم قطعیت‌های بار و باد

دانلود مقاله isi پیرامون پاسخی مقاوم برای SCUC با همبستگی عدم قطعیت‌های بار و باد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیرامون پاسخی مقاوم برای SCUC با همبستگی عدم قطعیت‌های بار و باد

عنوان انگليسي مقاله :: On the Robust Solution to SCUC With Load and Wind Uncertainty Correlations

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
28 صحفه WORD
53917

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
فهرست نمادها
مقدمه
توصیف مدل
فرمولبندی SCUC قطعی
فرمولبندی SCUC مقاوم
مسالۀ اصلی تخصیص واحد
ارزیابی ساعتی شبکه برای حالت پایه
ارزیابی امنیت برای فواصل غیرقطعی
شکل۲٫ فلوچارت روش پاسخ ارائه شده.
مثال عددی
جدول۱ نتایج هزینه‌های تخصیص واحد
جدول۲ تست مقاومت دو مدل
جدول۳ مقایسۀ هزینۀ متوسط اجرائی دو مدل ($)
شکل۴٫ ترسیم تشخیصی روابط خطی بین تولیدات بادی مزرعۀ بادی ۲ و تقاضاهای بادی برای ساعت ۸:۰۰ روزانه.
شکل۵٫ ترسیم تشخیصی روابط خطی بین تولیدات بادی مزرعۀ بادی ۲ و تقاضاهای بادی برای ساعت ۱۹:۰۰ روزانه.
جدول۴ قیود همبستگی عدم قطعیت بار- باد
جدول۶ تاثیر همبستگی‌های عدم قطعیت بار- باد روی توزیع تولید در ساعت ۱۹:۰۰ با سطح بودجۀ ۱٫
جدول۷ تاثیر سطح اطمینان روی ایجاد قید همبستگی عدم قطعیت بار- باد
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با افزایش نفوذ تولیدات تجدیدپذیر، اپراتورهای مستقل سیستم (ISOها) یا سازمان‌های انتقال توان ناحیه‌ای (RTOها) با چالش‌های جدیدی برای عملکرد ایمن و اقتصادی سیستم‌های قدرت مواجه شده‌اند. این مقاله یک روش موثر برای کشف پاسخ‌های مقاوم به مسالۀ تخصیص واحد با قید امنیت (SCUC) ارائه می‌دهد که از طریق اعداد فاصله‌ای، عدم قطعیت‌های بار و باد را در نظر می‌گیرد. متفاوت با بیشتر روش‌های SCUC مبنی بر بهینه‌سازی مقاوم اشاره شده در نوشته‌های فنی که برای مصونیت در برابر بدترین سناریوی اقتصادی برحسب بیشترین حداقل هزینۀ توزیع، پاسخ‌های مقاوم تخصیص واحد (UC) را کشف می‌کنند،مدل SCUC مقاوم ارائه شده در این مقاله هزینۀ عملکرد حالت پایه را حداقل کرده و در عین حال تضمین می‌کند که پاسخ‌های تخصیص واحد مقاوم و توزیع را می‌توان به صورت سازگار و ایمن در پاسخ به فواصل غیرقطعی، تنظیم کرد. بنابراین مدل ارائه شده دارای کمتری برای تخصیص واحد است، و با این حال در مقایسه با سایر روش‌ها، مقاوم بودن پاسخ را همچنان حفظ می‌کند. علاوه بر این، مدل ارائه شده توزیع‌های حالت پایه و عملیات اصلاحی در فواصل غیرقطعی را توصیف می‌کند که با بازارهای فعلی روز قبل و بازارهای زمان واقعی سازگاری بیشتری دارد. هچنین، در کنار قیود بودجه‌ای به کار رفته در نوشته‌ها، این مقاله همبستگی‌های تغییرپذیری بار و باد را در ایجاد فواصل غیرقطعی در نظر می‌گیرد، که سناریوی رخداد غیرمحتمل را از بین برده و محافظه‌کاری پاسخ مقاوم را محدودتر می‌کند. مدل SCUC مقاوم ارائه شده، از طریق تجزیۀ بندرز حل می‌شود که مسالۀ مادر را به یک مسالۀ اصلی تخصیص واحد برای حالت پایه و زیرمساله‌هایی برای ارزیابی شبکۀ حالت پایه و بررسی امنیت فواصل غیرقطعی تقسیم می‌کند. وقتی تخطی ‌هایی در زیرمساله‌ها تشخیص داده شود، feasibility cut هایی تولید شده و برای تکرار بیشتر به مسالۀ اصلی بازگردانده می‌شود. مطالعات عددی موردی انجام شده روی سیستم ۱۱۸ باس IEEE کارائی مدل SCUC مقاوم ارائه شده برای عملکرد ایمن و اقتصادی سیستم‌های قدرت تحت عدم قطعیت‌های مختلف را تشریح می‌کند.

دانلود مقاله isi پیرامون پاسخی مقاوم برای SCUC با همبستگی عدم قطعیت‌های بار و باد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *