خانه / مدیریت و کارآفرینی / دانلود تحقیق مقاله درباره تکامل قیمت گذاری در بازارهای انحصاری جستجوی به کمک اینترنت
دانلود مقاله isi مقایسه بین تجارت و اجاره یک محصول با نوآوری های فن آوری

دانلود تحقیق مقاله درباره تکامل قیمت گذاری در بازارهای انحصاری جستجوی به کمک اینترنت

دانلود تحقیق مقاله درباره تکامل قیمت گذاری در بازارهای انحصاری جستجوی به کمک اینترنت

دانلود مقاله On the evolution of monopoly pricing in Internet-assisted search markets

چکيده ترجمه مقاله 

This study examines the evolution of prices in markets with Internet price-comparison search engines. The empirical study analyzes laboratory data of prices available to informed consumers, for two industry sizes and two conditions on the sample (complete and incomplete). Distributions are typically bimodal. One of the two modes of distribution, corresponding to monopoly pricing, tends to attract such pricing strategies increasingly over time. The second one, corresponding to interior pricing, follows a decreasing trend. Monopoly pricing can serve as a means of insurance against more competitive (but riskier) behavior. In fact, experimental subjects who initially earn low profits due to interior pricing are more likely to switch to monopoly pricing than subjects who experience good returns from the start.

دانلود تحقیق مقاله درباره تکامل قیمت گذاری در بازارهای انحصاری جستجوی به کمک اینترنت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *