خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi در رابطه با بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت ناوبری
دانلود مقاله isi در رابطه با بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت ناوبری

دانلود مقاله isi در رابطه با بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت ناوبری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi در رابطه با بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت ناوبری

عنوان انگليسي مقاله :: On Improving Reliability of Shipboard Power System

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
19 صحفه WORD
53916

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
روش محاسبۀ قابلیت اطمینان
شاخص‌های قابلیت اطمینان اجزا
جدول ۱شاخص‌های قابلیت اطمینان خرابی اجزا
شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم
مقایسۀ توپولوژی‌های سیستم توزیع
رهیافت ارائه‌شده برای مکانیابی بهینۀ تجهیز
جدول۲ جابجایی‌های شی-شیار
نتایج
مکانیابی بهینۀ تجهیزات در توپولوژی یک‌ونیم‌کلیده
تغذیه‌های اضافی به بار ضربه‌ای در توپولوژی یک‌ونیم‌کلیده
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

قابلیت اطمینان سیستم توزیع که با تعداد دفعات موردانتظار و مدت زمان قطعی‌های سرویس بار در اثر خرابی‌های اجزا تعریف می‌شود، به توپولوژی شبکۀ توزیع، و نیز به جایگذاری نسبی بارها و ژنراتورها در داخل سیستم، بستگی دارد. در یک سیستم توزیع الکتریکی ناوبری، یک توپولوژی شبکه بر اساس طرح یک‌ونیم‌کلیده نسبت به سایر توپولوژی‌های توزیع مبتنی بر طرح‌های شینۀ حلقوی و شینه‌دوبل دوکلیده قابلیت اطمینان بیشتری را فراهم می‌کند. نرخ قطعی کل سرویس در توپولوژی یک‌و‌نیم‌کلیده نسبت به توپولوژی شینۀ حلقوی ۸/۱۷% کمتر و نسبت به توپولوژی شینه‌دوبل دوکلیده ۴۰% کمتر است. علاوه بر اینف یک پیکربندی با جایگذاری بهینۀ تجهیزات به صورت الگوریتمی برای بارها و ژنراتورهای درون شبکۀ توزیع یک‌و‌نیم‌کلیده شناسایی شده است که موجب افزایش هر چه بیشتر قابلیت اطمینان می‌شود. جایگذاری بهینۀ تجهیزات موجب کاهش نرخ قطعی کل سیستم به اندازۀ ۵۴/۰ % می‌شود. این مقاله یک مکان بهینه برای تغذیه ‌های اضافی، که باید به مهم‌ترین بارهای کشتی (ناو) متصل شوند، تعیین می‌کند تا حداکثر مزیت ممکن برای قابلیت اطمینان سرویس حاصل شود.

دانلود مقاله isi در رابطه با بهبود قابلیت اطمینان سیستم قدرت ناوبری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *