خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi برنامه ریزی شبکه در سیستم های قدرت دسته بندی نشده
دانلود مقاله isi برنامه ریزی شبکه در سیستم های قدرت دسته بندی نشده

دانلود مقاله isi برنامه ریزی شبکه در سیستم های قدرت دسته بندی نشده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi برنامه ریزی شبکه در سیستم های قدرت دسته بندی نشده

عنوان انگليسي مقاله :: Network Planning in Unbundled Power Systems

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
25 صحفه WORD
53915

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
اهداف برنامه ریزی انتقال
ظری اجمالی بر مدل
شناسایی مجموعه سناریوهای استراتژیک
موارد مناسب برنامه توسعه پیشنهادی
اندازه گیری خوبی برنامه های توسعه
کنار گذاشتن داده های بد
تعیین یک عدد منطقی برای هر معیار برنامه ریزی
معیارهای مبتنی بر بازار
ارزیابی ریسک فازی
تعیین ظرفیت برنامه انتخابی
مطالعه موردی
محاسبه شاخص تناسب فازی
تخمین ریسک فازی
محاسبه ظرفیت برنامه توسعه انتخابی
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله ، یک رویکرد جدید برای برنامه ریزی شبکه در سیستم های قدرت دسته بندی نشده ارائه شده است .این رویکرد ،خواسته های مصرف کنندگان متقاضی ، تولیدکنندگان قدرت ، اپراتور سیستم ، مالکین شبکه ، و ناظرین در برنامه ریزی شبکه را در نظر می گیرد. رقابت ، قابلیت اطمینان ، انعطاف پذیری عملکرد ، هزینه توسعه انتقال ، و تاثیرات محیطی به عنوان معیارهای برنامه ریزی استفاده می شوند. به منظور در نظر گرفتن درجات اهمیت شرکت کنندگان و معیارهای برنامه ریزی در برنامه ریزی شبکه ، ابتدا درجات اهمیت شرکت کنندگان و معیارهای برنامه ریزی توسط یک روش جدید ارائه شده تعیین می شود. سپس ، به منظور محاسبه یک شاخص منطقی برای اندازه گیری خوبی برنامه های توسعه،درجات اهمیت شرکت کنندگان و معیارهای برنامه ریزی بادرجات تناسب برنامه های توسعه جمع می شوند . برنامه نهایی با استفاده از روش تخمین ریسک فازی ارائه شده انتخاب می شود. رویکرد برای یک سیستم تست هشت باسی بکارده می شود .

دانلود مقاله isi برنامه ریزی شبکه در سیستم های قدرت دسته بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *