خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi حوادث ایمنی منفی به عنوان عوامل تنش ایمنی کار
دانلود مقاله isi حوادث ایمنی منفی به عنوان عوامل تنش ایمنی کار

دانلود مقاله isi حوادث ایمنی منفی به عنوان عوامل تنش ایمنی کار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi حوادث ایمنی منفی به عنوان عوامل تنش ایمنی کار

عنوان انگليسي مقاله :: Negative safety events as correlates of work-safety tension

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
11 صحفه WORD
22365

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫یکپارچه سازی عملکرد ایمنی کار در تنش ایمنی کار
۳٫حوادث ایمنی منفی به هنگام یادگیری در مورد ایمنی و تقویت ایمنی به عنوان یک اولویت
۴٫مواد و روش ها
۴٫۱٫نمونه
۴٫۲٫مقیاس ها
۴٫۲٫۱٫تنش ایمنی کار
۴٫۲٫۲٫حوادث ایمنی منفی
۴٫۲٫۳٫پیش زمینه و متغیرهای دموگرافیک
۵٫نتایج
۵٫۱٫مدل اندازه گیری
۵٫۲٫مدل ساختاری
۶٫خلاصه یافته ها
جدول ۱٫ آمارهای توصیفی و همبستگی های درونی
جدول ۲٫ ضرایب مسیری برای مدل نهایی
۶٫۱٫محدودیت های مطالعه و تحقیق آینده
۶٫۲٫نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ما در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که تا چه حد حوادث ایمنی منفی (یعنی، صدمه دیدن در محیط کار، عادت های کاری ناایمن، تماشای عادت های کاری ناایمن دیگران) با تنش ایمنی کار مرتبط هستند. تنش ایمنی کار یک مسئله ی دو بُعدی ست که در این مقاله به عنوان یک تضاد درک شده بین تولید و پیروی از قانون های امنیتی (موانع موجود در سر راه قبول قوانین ایمنی) و بین تولید و روش های کاری ایمن تر (موانع بر سر راه مشارکت ایمنی) در نظر گرفته می شوند. تجربه و یا مشاهده ی مستقیم حوادث ایمنی منفی می تواند کارمندان را از این موضوع مطلع سازد که سازمان آنها تا چه حد تولید را بر ایمنی مقدم می دانند. ما با استفاده از داده های نظرسنجی مربوط به ۳۱۶ سرپرست (۹۷% مرد، با میانگین سنی ۴۴ سال) که در یک شرکت نگهداری از خطوط راه آهن انگلستان کار می کردند، به آزمون مدلی از حوادث منفی ایمنی به عنوان پیش بینی کننده موانع بر سر راه قبول قوانین ایمنی، و موانع مشارکت ایمنی پرداختیم. تعداد مصدومیت ها رابطه ی مثبتی با موانع درک شده بر سر راه قبول قوانین ایمنی داشت، درحالیکه تعداد دفعاتی که پاسخ دهندگان عادت های کاری نا ایمن دیگر کارکنان را شاهد بودند، رابطه ی مثبتی با مواد درک شده در مشارکت ایمنی داشت.

دانلود مقاله isi حوادث ایمنی منفی به عنوان عوامل تنش ایمنی کار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *