خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه
دانلود مقاله isi توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه

دانلود مقاله isi توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه

عنوان انگليسي مقاله :: Monetary expansion and bank credit: A lack of spark

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
15 صحفه WORD
42003

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫ مقدمه
۲٫ فرضیه اصلی و فرضیه های تحلیلی
۳٫ مدل تخصیص نقدینگی قرض گرفته شده
شکل ۱٫ نسبت های پول M2 و مجموع اعتبار بانک برای پایه پولی ایالات متحده (به ترتیب M2/MB و BCR/MB).
جدول ۱٫ چولگی، کشیدگی و ریشه های واحد
۴٫ نتایج تجربی
جدول ۲٫ پایه پولی خزانه داری فدرال ایالات متحده و متغیر وابسته تخصیص دارایی سیستم بانکی: تغییر در پایه پولی خزانه داری فدرال (به میلیارد دلار).
شکل ۲٫ پاسخ های تکانه ای انباشته شده ی تغییرات در متغیرهای فردی به یک شوک انحراف معیار کولسکی در پایه پولی MB.
۵٫ نتیجه گیری و توصیه های خط مشی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مطالعه نشان می دهد که خط مشی اخیر برای بسط پولی که از سوی خزانه داری فدرال ایالات متحده دنبال شده است، کانال اعتباری انتقال خط مشی را غیرفعال کرده است. ما مدلی را از تغییرات در پایه پولی به عنوان تابعی از تغییرات در ذخایر اضافی، سقف نقدینگی، و اعتبار بانکی و همچنین اوراق بهادار سرمایه گذاری داخلی و خارجی ایجاد می کنیم. ما از رگرسیون کوچکترین مربعات معمولی استفاده می کنیم که برای فاصله اثرگذاری بهینه سازی شده است، همچنین مدل خطی تعمیم یافته با تابع ارتباط لگاریتمی در تست های تجربی برای یک دوره نمونه از ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴، استفاده گردید. ما قدرتمندی نتایج بدست آمده را با تخمین های بردار رگرسیون خودکار و توابع پاسخ تکانه ای تایید می کنیم. این تست ها مدارکی فراهم می کنند که با افزایش پایه پولی مربوط به ذخایر اضافی بالاتر، افزایش در سرمایه گذاری های اوراق و کاهش اعتبار بانکی همخوانی دارند.

دانلود مقاله isi توسعه پولی و اعتبار بانکی: فقدان جرقه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *