خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده
دانلود مقاله isi الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده

دانلود مقاله isi الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده

عنوان انگليسي مقاله :: Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
21 صحفه WORD
53001

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
اصطلاحات مربوط
مقدمه
مشخصه های جریان های اتصال کوتاه
جریان های اتصال کوتاه یک ژنراتور سنکرون
جریان های اتصال کوتاه یک DFIG
شکل ۱٫ نمونه ای از جریان اتصال کوتاه با دامنه متغیر با زمان، و اثر آن در الگوریتم های مبنی بر DFT. (a) جریان اتصال کوتاه. (b) دامنه تخمین زده شده.
الگوریتم تخمین فازور دینامیک اصلاح شده
ارزیابی عملکرد
استفاده از سیگنال های شبیه سازی شده کامپیوتری
شکل ۲٫ نتایج مورد ۱ با شرط . (a) ، (b) ، .
شکل ۳٫ نتایج مورد ۱ با شرط . (a) . (b) .
شکل ۴٫ نتایج مربوط به مورد ۲، به شرط . (a) ، . (b) .
شکل ۵٫ نتایج مربوط به مورد ۲ با شرط . (a) . (b) .
شکل ۶٫ نتایج مربوط به مورد ۳ با شرط مانند سیگنال (۱۱). (a) . (b) .
شکل ۷٫ نتایج مربوط به مورد ۳ با فرض همانند سیگنال (۱۲). (a) . (b) .
استفاده از سیگنال های جریان خطا که توسط مدل مزرعه بادی DFIG در MATLAB Simulink بدست آمده اند
شکل ۸٫ دیاگرام سیستم مدل.
شکل ۹٫ نتایج تخمین دامنه و جریان فاز A . (a) جریان فاز A که در نقطه رله اندازه گیری شده است. (b) دامنه تخمین زده شده.
شکل ۱۰٫ نتایج تخمین دامنه و جریان فاز A . (a) جریان فاز A که در نقطه رله اندازه گیری شده است. (b) دامنه تخمین زده شده.
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله، یک روش تخمین (پیشبینی) فازور دینامیک اصلاح شده برای رله های حفاظتی ارایه شده است، تا فازور دینامیکی مولفه اصلی فرکانس را با دامنه متغیر-با-زمان، محاسبه کند. فرض شده است که جریان خطا، ترکیبی از آفست میرا شونده dc، یک فرکانس مولفه اصلی میرا شونده، و هارمونیک های با دامنه های ثابت است. توابع نمایی آفست dc در حال محو و مولفه اصلی فرکانس، با سری های تیلور جایگزین شده اند. سپس، از روش LC (کوچکترین مربع یا مجذور) برای تخمین دامنه ها و ثابت های زمانی مولفه های میرا شونده، استفاده شده است. عملکرد این الگوریتم، با بکاربری از سیگنال هایی که بر مبنای معادلات ساده و سیگنال های خطای بدست آمده از مدل مزرعه بادی DFIG در MATLAB Simulink شبیه سازی شده اند، ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهند که الگوریتم ارایه شده ما می تواند تخمینی دقیق از دامنه میراشونده و ثابت زمانی مولفه اصلی فرکانس، ارایه دهد.

دانلود مقاله isi الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *