خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال
دانلود مقاله isi مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال

دانلود مقاله isi مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال

عنوان انگليسي مقاله :: Modelling Market Power Cost in the Assessment of Transmission Investment Policies

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
15 صحفه WORD
53205

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدلسازی ریاضی مسئله
کمپانی مولد استراتژیک
فرموله سازی تعادل بدترین-نش
اپراتورسیستم انتقال TSO
شبیه‌سازی و مطالعه موردی مسئله
شکل۱-سیستم ۳شینه مورد مطالعه
جدول۱- مشخصات ژنراتورها
جدول۲- مشخصات شبکه انتقال
جدول۳- وضعیت بازار قبل و بعد از افزایش ۱۰۰MW خط انتقال AB
شکل۳-نتایج توزیع اقتصادی قبل از افزیش ظرفیت خط
شکل۴-نتایج توزیع اقتصادی بعد از افزیش ظرفیت خط
تحلیل نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله برای توسعه یک ابزار ریاضی به منظور مدل سازی هزینه بازار برق جهت اتخاذ تصمیم و راهکار در برنامه ریزی توسعه شبکه برق و خطوط انتقال می باشد. این مدل سازی ریاضی بر پایه تئوری بازی در ریاضیات و مفهوم ایده رفاه اجتماعی در اقتصاد خرد است. در این مطالعه، ما کمپانی های مولد را به عنوان Cournot player و اپراتورهای سیستم انتقال را به عنوان برنامه ریز تنظیم شده انتقال اجتماعی(TSO) لحاظ می کنیم. برای مقابله با مسأله تعادل-نش چندگانه، مفهوم تعادل بدترین نش تعریف شده و به صورت ریاضی فرموله شده است. ساختار ریاضی توسعه داده شده، یک مسأله «برنامه ریزی خطی ترکیبی صحیح» است. این ساختار ریاضی با شکل و فرم بسته به طرز مناسبی با استفاده از بسته های محاسباتی موجود حل می شود.

دانلود مقاله isi مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *