خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi مدلسازی و تحلیل اثر خودروهای برقی مقیاس بزرگ V2G روی شبکۀ قدرت
دانلود مقاله isi مدلسازی و تحلیل اثر خودروهای برقی مقیاس بزرگ V2G روی شبکۀ قدرت

دانلود مقاله isi مدلسازی و تحلیل اثر خودروهای برقی مقیاس بزرگ V2G روی شبکۀ قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلسازی و تحلیل اثر خودروهای برقی مقیاس بزرگ V2G روی شبکۀ قدرت

عنوان انگليسي مقاله :: Modeling and Impact Analysis of large scale V2G Electric Vehicles on the Power Grid

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
15 صحفه WORD
53143

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات کلیدی
مقدمه
عوامل موثر روی عملکرد خودروهای برقی V2G به عنوان بارهای منطقه‌ای
مدلسازی بار خودروی برقی منطقه‌ای
شکل۱٫ نمودار گردشی محاسبات بار خودروی برقی منطقه‌ای برای مدل ۱ خودروهای برقی.
شکل۲٫ نمودار گردشی محاسبات بار خودروی برقی منطقه‌ای برای مدل ۲ خودروهای برقی.
شکل۳٫ نمودار گردشی محاسبات بار خودروی برقی منطقه‌ای برای مدل ۳ خودروهای برقی.
مطالعۀ موردی
شکل۴٫ منحنی بار روزانه بدون خودروهای برقی
شکل۵٫ تاثیر سه مدل بار خودروی برقی روی منحنی بار شبکه
جدول۱٫ تاثیر سه مدل خودروی برقی روی نرخ بار شبکه و اختلاف پیک تا دره.
شکل۶٫ تاثیر مدل ۱ خودروی برقی در مقیاس‌های مختلف روی منحنی بار شبکه.
شکل۷٫ تاثیر مدل ۲ خودروی برقی در مقیاس‌های مختلف روی منحنی بار شبکه.
شکل۸٫ تاثیر مدل ۳ خودروی برقی در مقیاس‌های مختلف روی منحنی بار شبکه.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با توسعۀ سریع شبکۀ هوشمند، خودروهای برقی (EVهای) مقیاس بزرگ خودرو به شبکه (V2G) به طور گسترده به کار گرفته شده‌اند. با این حال، برهمکنش بین خودروهای برقی و شبکۀ قدرت چالش‌های متعددی را به همراه خواهد داشت. به منظور کاهش تاثیر عکس روی عملکرد شبکه، بار خودروی برقی منطقه‌ای باید از قبل تخمین زده شود. با در نظر گیری کامل عوامل موثر بار خودروی برقی منطقه‌ای روی شبکه، این مقاله رهیافتی برای تعیین بار خودروی برقی منطقه‌ای ارائه می‌دهد. الگوریتم شبیه‌سازی مونت کارلو به منظور تعیین تعداد تصادفی عوامل موثر و برای بدست آوردن شبیه‌سازی منحنی بار خودروی برقی اتخاذ می‌شود. سه نوع بار خودروی برقی ساخته شده و شبیه‌سازی می‌شوند شامل مدل شارژ کنترل نشده، مدل شارژ کنترل شده و مدل شارژ/ دشارژ کنترل شده. تاثیر سه مدل مختلف بار خودروی برقی روی منحنی بار شبکه و روی نرخ بار و اختلاف پیک تا درۀ شبکه نیز در این مقاله داده می‌شود. و تاثیر مقیاس‌های مختلف خودروی برقی روی شبکه نیز بحث می‌شود. خودروهای برقی در منطقۀ توسعۀ تکنولوژیکی و اقتصادی کوئیندائو (QETDZ) در شهر کوئیندائو، استان شاندونگ چین به عنوان مثال در نظر گرفته می‌شوند تا اثر مدل‌های مختلف بار خودروهای برقی منقطه‌ای تجزیه و تحلیل شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که سه مدل بار خودروی برقی ساخته شده در این مقاله برای بررسی تاثیر روی شبکۀ قدرت مفید بوده و در کاربردهای عملی ارزشمند هستند.

دانلود مقاله isi مدلسازی و تحلیل اثر خودروهای برقی مقیاس بزرگ V2G روی شبکۀ قدرت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *