خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi ایجاد پیوند بین فعالیت تعادلی زندگی وعملکرد سازمانی
دانلود مقاله isi ایجاد پیوند بین فعالیت تعادلی زندگی وعملکرد سازمانی

دانلود مقاله isi ایجاد پیوند بین فعالیت تعادلی زندگی وعملکرد سازمانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ایجاد پیوند بین فعالیت تعادلی زندگی وعملکرد سازمانی

عنوان انگليسي مقاله :: Making the link between work-life balance practices and organizational performance

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
14 صحفه PDF
25 صحفه WORD
18728

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫اساس متدولوژی
شکل -۱ مدل ارتباط‌های پیشنهادی بین عرضه اقدامات تعادلی کار- زندگی و عملکرد سازمانی.
۲٫ توضیحات در سطح فردی
۲٫۱٫ کاهش تضاد کار- زندگی
۲٫۱٫۱٫ مفاهیم کلیدی
۲٫۲٫نگرش‌های اصلاح‌شده شغلی و دریافت حمایت سازمانی
۲٫۲٫۱٫ مفاهیم کلیدی
۲٫۳٫ کاربرد اقدامات
۲٫۳٫۱٫ مفاهیم اصلی
۳٫ توضیحات در سطح سازمان
۳٫۱٫ اصلاح استخدام و حفاظت
۳٫۱٫۱٫مفاهیم اصلی
۳٫۲٫ خدمات اصلاح‌شده و بهره‌وری
۳٫۲٫۱٫ تحقیق در سطح فردی
۳٫۲٫۲٫ تحقیق سطح سازمانی
۳٫۲٫۳٫ مفاهیم اصلی
۴٫نتایج
۴٫۱٫ تحقیق آینده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

موضوع فعالیت‌های تعادلی کار- زندگی توسط سازمان‌های زیادی حمایت‌شده است، با برقراری تعادل در جذب بیشتر متقاضی و کاهش تضاد کار- زندگی در میان کارمندان عملکرد سازمانی را افزایش می‌دهند. این مقاله تحقیقی مدارکی را برای ادعای موضوع استخدام ارائه می‌دهد، البته مدارک کافی وجود ندارد تا از اهمیت افزایش عملکرد فعالیت‌های کار- زندگی با مفهوم کاهش تضاد کار-زندگی پشتیبانی کرد. توصیه می‌کنیم که موضوع کار لازم است اصلاح شود تا تعداد مسیرهای بیشتری را انعکاس دهد که فعالیت‌های تعادلی کار- زندگی می‌تواند بر عملکرد سازمانی، ازجمله افزایش فرایندهای تبادل اجتماعی، افزایش صرفه‌جویی هزینه، اصلاح بهره‌وری، و کاهش تغییر و تبدیل تأثیر بگذارد. تأثیر این فرایندها شاید با تعدادی عوامل ازجمله شرایط ملی، سطح شغلی و حمایت مدیریتی متعادل شوند. تحقیق اهمیت تأثیرات این فعالیت‌ها را مطرح می‌کند.

دانلود مقاله isi ایجاد پیوند بین فعالیت تعادلی زندگی وعملکرد سازمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *