خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi پیوند استراتژی ساختار و فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی: نقش میانجی مدیریت دانش
دانلود مقاله isi پیوند استراتژی ساختار و فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی: نقش میانجی مدیریت دانش

دانلود مقاله isi پیوند استراتژی ساختار و فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی: نقش میانجی مدیریت دانش

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پیوند استراتژی ساختار و فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی: نقش میانجی مدیریت دانش

عنوان انگليسي مقاله :: Linking organizational culture structure strategy and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
22 صحفه WORD
4044

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
منطق
فرضیات و سابقه ی نظری
دیدگاه مبتنی بر منبع و دیدگاه مبتنی بر دانش
کارایی سازمانی-مدیریتی دانش-فرهنگ سازمانی
کارایی سازمانی-مدیریت دانش –استراتژی سازمانی
روش
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

روالهای مدیریت دانش مختص زمینه هستند و می توانند بر کارایی سازمانی اثر بگذارند. این مطالعه به بررسی نقش میانجی احتمالی مدیریت دانش در رابطه ی بین استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی، و کارایی سازمانی می پردازد. بررسی ای در مورد ۳۰۱ سازمان صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهند که مدیریت دانش بطور کامل میانجی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارایی سازمانی می گردد و تا حدودی میانجی اثر ساختار سازمانی و استراتژی مربوط به کارایی سازمانی می گردد. ضمن گسترش دادن حیطه ی جستجو در مورد مدیریت دانش از بررسی مجموعه ای از روالهای مستقل مدیریتی به بررسی یک مکانیسم دربردارنده ی سیستم که منابع داخلی و مزیت رقابتی را به هم مرتبط می سازد، این یافته ها حامل پیامدهای نظری برای منابع مدیریت دانش هستند.

دانلود مقاله isi پیوند استراتژی ساختار و فرهنگ سازمانی و کارایی سازمانی: نقش میانجی مدیریت دانش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *