خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چارچوب پیشنهادی برای موسسات دولتی مالزی آموزش عالی
دانلود مقاله isi سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چارچوب پیشنهادی برای موسسات دولتی مالزی آموزش عالی

دانلود مقاله isi سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چارچوب پیشنهادی برای موسسات دولتی مالزی آموزش عالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چارچوب پیشنهادی برای موسسات دولتی مالزی آموزش عالی

عنوان انگليسي مقاله :: Learning Organization and its Effect On Organizational Performance and Organizational Innovativeness: A Proposed Framework for Malaysian Public Institutions of Higher Education

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
8 صحفه WORD
41200

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫ مقدمه
۲٫ مروری بر ادبیات
۲٫۱ ارتباط میان سازمان یادگیرنده و عملکرد سازمانی
۲٫۲ ارتباط میان سازمان یادگیرنده و نوآوری سازمانی
شکل ۱: چارچوب مفهومی ارائه شده برای پیش بینی ارتباط میان سازمان یادگیرنده و عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی
۳٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

بقای موسسات دولتی آموزش عالی (PIHE) کنونی به چگونگی پذیرش تغییرات و ارتقای تجربیّات و رقابت پذیری آنها بستگی دارد. سازمان یادگیرنده که به عنوان سازمانی تعریف شده که یادگیری تمامی اعضای خود را تسهیل می کند، از ویژگی های مشخصی برای تحقق نیازهای محیط که پیوسته در حال تغییر هستند، برخوردار است. با توجه به اینکه موسسات دولتی آموزش عالی مالزیایی بازیگران مهمی در زمینه ی فراهم کردن فرصت های تحصیلی برای دانشجویان کشور هستند، از این رو گرایش به یادگیری برای اینگونه موسسات حیاتی است. براین اساس، این مقاله بر آن است که اصول فرهنگی سازمان یادگیرنده اثرات مستقیمی بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی دارد که به طور بالقوه به موفقیّت سازمان در بلند مدّت می انجامد.

دانلود مقاله isi سازمان یادگیرنده و اثر آن بر عملکرد سازمانی و نوآوری سازمانی: چارچوب پیشنهادی برای موسسات دولتی مالزی آموزش عالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *