خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi مدیریت دانش در سیستمهای تولید ناب
دانلود مقاله isi مدیریت دانش در سیستمهای تولید ناب

دانلود مقاله isi مدیریت دانش در سیستمهای تولید ناب

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت دانش در سیستمهای تولید ناب

عنوان انگليسي مقاله :: Knowledge Management in Lean Production Systems

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
12 صحفه WORD
12397

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۲٫ اجرای سیستمهای تولید ناب
فرآیند اجرا
۲٫۲ دانش در اجرای LPS
۳٫ مدیریت دانش
۳٫۱ شرایط و تعاریف۴
. جریانهای دانش در اجرای LPS
۴٫۱ جریانهای دانش
شکل۱: مثالی برای ساختار جریانهای دانش در اجرای LPS 25و۲۶
شکل۲ بحران مفصل(جامع) در جریانهای دانش
۴٫۲ نقشهای متفاوت در اجرای LPS
۵٫ مدیریت دانش غیر متمرکز در LPS
۵٫۱ تحلیل جریان دانش
۵٫۲ روش راهنما
۵٫۳روش تطبیق
خلاصه
تصدیق ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

اجرای سیستمهای تولید ناب، بیش از طراحی مجدد بعضی از فرآیندهای تولید می باشد. ذاتی ترین تغییر باید در دانش افراد ایجاد شود. در غیر این صورت، تغییرات قابل حفظ و نگهداری نخواهند بود. بیشتر فرآیندهای اجرایی، رشته ای از کارهای ضروری اما بی ارتباط با یکپارچه سازی دانش در سازمان را شرح می دهند. بنابراین، تحلیل اینکه چگونه دانش و جریانهای دانش را می توان توصیف کرد، ضروری می باشد. این پژوهش نشان داد که بسیاری از جریانهای متفاوت دانش، می تواند در طول اجرای سیستم تولید ناب بوجود آید و اینکه یک روش غیرمتمرکز نقشی خاص، می تواند در شناسایی روشهای مناسب مدیریت دانش کمک کند.

دانلود مقاله isi مدیریت دانش در سیستمهای تولید ناب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *