خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد
دانلود مقاله isi آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد

دانلود مقاله isi آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد

عنوان انگليسي مقاله :: Is it any EU Corporate Income Tax Rate-Revenue Paradox

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
25 صحفه WORD
47942

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژه‌های کلیدی
۱٫ مقدمه
۲٫ پیشینه‌ی پژوهش
۳٫ روندهای درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها و نرخ‌های درآمد مالیاتی شرکت‌ها
تصویر ۱: تحول نرخ نهائی موثر مالیاتی بر درآمد شرکت‌ها، نرخ قانونی مالیات بر درآمد شرکت‌ها و نرخ‌های مالیات بر درآمد شرکت‌ها (میانگین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا)
تصویر ۲: رابطه‌ی میان نسبت مالیات بر درآمد شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی و بالاترین نرخ قانونی مالیات بر درآمد شرکت‌ها
۴٫ روش‌شناسی تحقیق
۴٫ نتایج و مباحث
جدول ۱: نتایج برآورد از رگرسیون پانلی (متغیرهای وابسته: درآمد مالیاتی شرکت‌ها به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی)
۵٫ نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

کشورها در نتیجه‌ی جهانی‌سازی نرخ مالیات شرکت‌های سهامی خود را از روی رقابت کاهش می‌دهند تا سرمایه‌گذاری ثابت خارجی را تطمیع و تقویت کنند. این زمینه موجب رقابت در کاهش نرخ‌های مالیاتی شرکت‌ها می‌شود و درآمد مالیاتی بر درآمد شرکت‌های را در اتحادیه اروپا تهدید می‌کند. این نوشتار به دنبال اثبات وجود تناقض در رابطه‌ی نرخ مالیات شرکت‌ها و نسبت مالیات شرکت‌ها بر تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا است، چراکه محققان نیز چنین روندی را مورد پژوهش و مشاهده قرار داده‌اند (کاهش نرخ‌های مالیات شرکت‌ها موجب کاهش نسبت مالیات شرکت‌ها بر تولید ناخالص داخلی نشده است). به منظور ارزیابی حاصل رقابت‌های مالیاتی شرکت‌ها، همان‌طور که در واکنش‌های رفتاری شرکت‌ها بازتاب یافته است، از داده‌های پانلی برای کشورهای اتحادیه اروپا استفاده شده است. یافته‌ها موید این امر نیستند که فشارهای کاهشی بر نرخ مالیات‌ شرکت‌ها به مرور زمان موجب نزول عایدی شرکت‌ها نمی‌شوند.

دانلود مقاله isi آیا تناقضی میان درآمد و نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های سهامی اتحادیه اروپا وجود دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *