خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi ترکیب خودروهای برقی به عنوان بارهایی انعطاف‌پذیر در مدلسازی تخصیص واحد
دانلود مقاله isi ترکیب خودروهای برقی به عنوان بارهایی انعطاف‌پذیر در مدلسازی تخصیص واحد

دانلود مقاله isi ترکیب خودروهای برقی به عنوان بارهایی انعطاف‌پذیر در مدلسازی تخصیص واحد

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ترکیب خودروهای برقی به عنوان بارهایی انعطاف‌پذیر در مدلسازی تخصیص واحد

عنوان انگليسي مقاله :: Integrating electric vehicles as flexible load in unit commitment modeling

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
28 صحفه WORD
52896

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مرور ادبیان فنی
توصیف داده‌ها و پردازش آن
سیستم تولید برق
جدول۱: پارامترهای نیروگاه‌های برق موجود در سیستم مبنا [۲۴]. نمادهای مختلف به این ترتیب تعریف می‌شوند: Pmax: حداکثر خروجی؛ Pmin: حداقل خروجی (اگر آنلاین باشد)؛ mut : حداقل زمان up؛ mdt : حداقل زمان down؛ a، b و c : ضرایب رابطه‌ی خروجی- هزینه؛ hc : هزینه‌ی راه‌اندازی گرم ؛ cc : هزینه‌ی راه اندازی سرد؛ tcold : پارامتر تعیین راه‌اندازی گرم/ سرد.
خودروهای برقی
جدول۲: سطوح نفوذ خودروی برقی (P برحسب درصد) با تعداد خودروهای برقی متناظر به کار رفته در مدل، برای ۶۶/۱ میلیون فرد و ۴۵/۰ خودروی سرانه.
جدول۳: پارامترهای خودروهای برقی به کار رفته در این مقاله.
الگوهای رانندگی
شکل ۱ : زمان شروع انواع مختلف مسافرت‌ها در یک دوره‌ی ۲۴ ساعته.
الگوریتم پردازش الگوی رانندگی
شکل۲٫ زمان شروع مسافرت‌های یکطرفه و دوطرفه در یک دوره‌ی ۲۴ ساعته (منحنی مسافرت‌های دوطرفه برابر مجموع اولین سه پروفایل شکل۱ است).
شکل۳٫ توزیع طول مسافرت‌ها (اتخاذ شده از مرجع [۳۱]).
جدول۴: سرعت متوسط خودروها طبق طول مسافرت‌ و نوع آن.
نتایج شبیه‌سازی
تایید تجمع خودروها
جدول۵: مقایسه‌ی هزینه‌ی تولید سیستم و زمان محاسبه: اولین مورد با خودروهای برقی مدل شده به صورت اشیاء منفرد (“Individually modeled”)، دومین مورد با خودروهای گروه‌بندی شده، همانند الگوریتم ارائه شده (“Modeled as one group”).
حدود سیستم
شکل۴٫ تقاصا، ذخیره و ظرفیت تولید موجود سیستم مبنا بدون خودروهای برقی. این سیستم مبنا سیستمی است که در کل این مقاله به کار رفته است، قبلا در جدول۱ ارائه شده است و از مرجع [۲۴] برگرقته شده است. ذخیره فرض می‌شود ۱۰% تقاضای هر دوره‌ باشد [۲۴].
سناریوهای زیرساخت
شکل۵٫ اثر سطوح مختلف نفوذ خودروی برقی (P) روی تقاضای برق. ساختار کامل فرض شده است.
شکل۶٫ اثر سطوح مختلف نفوذ خودروی برقی روی تقاضای برق. زیرساخت متوسط فرض شده است.
شکل۷٫ افزایش هزینه‌ی تولید برای سطوح مختلف نفوذ خودروهای برقی نسبت به سیستم فاقد خودروهای برقی (P0%). مقایسه‌ی افزایش هزینه‌ی تولید زیرساخت‌های کامل (قرمز نقطه‌چین) و متوسط (سبز خط‌چین)، روی مقیاس LHS؛ خط پر آبی نشان دهنده‌ی اختلاف بین موارد با زیرساخت‌‌های کامل و متوسط است، روی مقیاس RHS.
شکل۸٫ تاثیر شارژ تصادفی روی تقاضای برق (شامل تقاضا برای ذخیره‌ها)، برای سطوح مختلف نفوذ خودروهای برقی (و زیرساخت کامل. در شبیه‌سازی‌ها، تقاضا در هر دوره به اندازه‌ی ۲۰۰ مگاوات کاهش مقیاس دارد تا تقاضا در محدوده‌ی ظرفیت سیستم تولید قرار گیرد.
شکل۹٫ مقایسه‌ی هزینه‌ی تولید شارژ تصادفی و زیرساخت متوسط نسبت به زیرساخت کامل برای سطوح نفوذ مختلف خودروهای برقی.
خلاصه و نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

خودروهای کاملا برقی ( EVها) و خوروهای برقی هیبریدی پلاگین ( PHEVها) در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. با توجه به افزایش سهم خودروهای برقی امکان‌ اقتصادی و تاثیر آنها روی شبکه‌ی توزیع برق با جزئیات کامل بررسی شده است. با وجود این، در زمینه‌ی تاثیر آنها روی سیستم‌های تولید برق کار تحقیقاتی آنچنانی صورت نگرفته است. این مقاله یک مدل تخصیص واحد MILP (برنامه‌نویسی خطی عدد صحیح مختلط) را با تمرکز بر روی اثر خودروهای برقی روی بخش تولید برق ارائه می‌دهد. مهم‌ترین مزیت روش ارائه شده توانایی حل سیستم‌هایی با تعداد زیادی از خودروهای برقی است. این الگوریتم روی یک سیستم مبنا به اثبات می‌رسد که در نوشته‌های فنی به طور گسترده به کار گرفته شده است و در اینجا برای همه‌ی سناریوها به کار می‌رود. نشان داده می‌شود که شارژ بهینه (با کنتر لمرکزی) در مقایسه با شارژ تصادفی، ارزان‌تر بوده و امکان نفوذ بالای خودروی الکتریکی را میسر می‌کند. شبیه‌سازی‌ها برای دو سناریو و بر اساس پیشرفت در زیرساخت شارژ اجرا شد: (۱) زیرساخت مامل، با امکان شارژ در همه جا و (۲) زیرساخت متوسط، که در آن شارژ تنها در منازل مالکین امکانپذیر است. در هر دو حالت، برای هر ۱۰% افزایش نفوذ خودروی برقی، هزینه‌ی تولید ۱% افزایش می‌یابد و حالت زیرساخت متوسط اندکی گرانبها‌تر است.

دانلود مقاله isi ترکیب خودروهای برقی به عنوان بارهایی انعطاف‌پذیر در مدلسازی تخصیص واحد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *