خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi ادغام منابع بار پاسخگوی تجاری با مشارکت واحد ها
دانلود مقاله isi ادغام منابع بار پاسخگوی تجاری با مشارکت واحد ها

دانلود مقاله isi ادغام منابع بار پاسخگوی تجاری با مشارکت واحد ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ادغام منابع بار پاسخگوی تجاری با مشارکت واحد ها

عنوان انگليسي مقاله :: Integrating commercial demand response resources with unit commitment

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
22 صحفه WORD
52888

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
فرمول بندی مسئله
زمان بندی تولید و مشارکت واحد مربوطه به همراه مبادله DR
تابع هدف
قیود مسئله
شرایط اولیه
قیود تعادل توان
محدودیت خروجی واحد
رزرو چرخان
قیود روشن کردن یا خاموش کردن واحد
منطقه عملکرد ممنوعه
محدودیت حداقل زمان روشن یا خاموش بودن : ( MDT و MUT )

مطالعه عددی

نتیجه گیری

پیوست A

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله اثر منابع پاسخگویی بار (DRRs) به عنوان پی آمد و نتیجه ای از پیاده سازی برنامه های پاسخگویی بار (DRPs) در بازار های برق را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد. در حقیقت این مقاله ، مفهوم تجاری DRP را با مشارکت واحدها (UC) برای حل مسئله “مشارکت واحدها و پاسخگویی بار” ترکیب می کند. این مسئله مرکب هزینه عملکرد شبکه را بوسیله پتانسیل DRP برای کاهش بعضی از قیود برنامه UC و جلوگیری از تولید واحد هایی که هزینه تولیدشان زیاد است ، کاهش می دهد. در اینجا به کارگیری مدل DRP پیشنهادی به عنوان یک مفهوم نو در بازار برق در نظر گرفته شده است. در این مقاله یک رویکرد پویا برای شرکت ارائه دهنده گان سرویس DR در بازار برق به منظور ماکزیمم کردن سودشان ، ارائه شده است. این مقاله همچنین قصد دارد تا به صورت همزمان مدل عرضه تجاری DRPs فوق الذکر را با منحنی های عرضه ژنراتورها در مسئله مشارکت واحد UC بررسی کند ، که این مسئله UC برای به حداقل رساندن هزینه های بهره برداری با توجه به قیود گوناگون حل شده است. عملکرد روش پیشنهادی از طریق مطالعه عددی سیستم استاندارد ۱۰ واحده IEEE مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ، اثربخشی و مزایای روش پیشنهادی را نشان می دهد

دانلود مقاله isi ادغام منابع بار پاسخگوی تجاری با مشارکت واحد ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *