خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت منابع انسانی / دانلود مقاله isi زیرساخت های فن آوری اطلاعات طراحی مجدد فرایند سازمانی و ارزش کسب و کار : تجزیه و تحلیل تجربی
دانلود مقاله isi زیرساخت های فن آوری اطلاعات طراحی مجدد فرایند سازمانی و ارزش کسب و کار : تجزیه و تحلیل تجربی

دانلود مقاله isi زیرساخت های فن آوری اطلاعات طراحی مجدد فرایند سازمانی و ارزش کسب و کار : تجزیه و تحلیل تجربی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi زیرساخت های فن آوری اطلاعات طراحی مجدد فرایند سازمانی و ارزش کسب و کار : تجزیه و تحلیل تجربی

عنوان انگليسي مقاله :: Information technology infrastructure organizational process redesign and business value: An empirical analysis

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
30 صحفه WORD
497

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی:
۱٫ مقدمه
۲٫ تئوری و فرضیه
۱-۲- طراحی فرایند
۲-۲ طراحی مجدد فرایند، تکنولوژی اطلاعات و عملکرد سازمانی
فرضیات:
۳- روش های تحقیق
۳-۱- منابع داده
۲-۳- اندازه گیری ساختارها
۳-۳- مدلهای تجربی
جدول ۳- آمار توصیفی نمونه جورسازی شده
۴- نتایج
۲-۴- تجزیه و تحلیل همبستگی
۳-۴- طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار, فناوری اطلاعات و اثر عملکرد
۳-۴-۱- اثربخشی تولید
۳-۴-۲- ارزش بازار
۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل تنوع رابطه عملکرد، فناوری اطلاعات, BPR
۵-۴- خلاصه
بحث و بررسی و نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ما تحقیق حاضر را برای بررسی هم افزایی بین فناوری اطلاعات، طراحی مجدد فرایند و عملکرد شرکت را به سه روش بسط داده ایم: تجزیه و تحلیل فناوری اطلاعات کل شرکت و پورتفولیو طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار، بررسی تولید و مفاهیم عملکرد و ارزش بازار و تجزیه و تحلیل اجرا با مجموعه داده منحصر به فرد ۲۲۸ شرک بین سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ ما همراهی احتمالی بین فناوری اطلاعات و طراحی مجدد فرایند و عملکرد را یافته ایم. تعامل فناوری اطلاعات و پورتفولیو طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار همراه با بهره وری شرکت و ارزش و بازار است. به هر حال ما شواهدی از تقاوت در این اثرات در انواع متفاوت طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار یافته‌ایم. بینش سرمایه گذاری شرکت در طراحی مجدد فرایند فناوری اطلاعات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دانلود مقاله isi زیرساخت های فن آوری اطلاعات طراحی مجدد فرایند سازمانی و ارزش کسب و کار : تجزیه و تحلیل تجربی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *