خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi بهبود عملکرد فیوز ریکلوزر و هماهنگی در سیستم توزیع برق با SFCL
دانلود مقاله isi بهبود عملکرد فیوز ریکلوزر و هماهنگی در سیستم توزیع برق با SFCL

دانلود مقاله isi بهبود عملکرد فیوز ریکلوزر و هماهنگی در سیستم توزیع برق با SFCL

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بهبود عملکرد فیوز ریکلوزر و هماهنگی در سیستم توزیع برق با SFCL

عنوان انگليسي مقاله :: Improvement of Recloser-Fuse Operations and Coordination in a Power Distribution System With SFCL

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
4 صحفه PDF
10 صحفه WORD
53928

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
شبکه توزیع برق برای آزمایش
پیکر بندی شبکه توزیع برق وهماهنگی حفاظتی برای آزمایش
شکل ۱ – پیکربندی شبکه توزیع برق
جدول ۱ ویژگی های شبکه توزیع برق برای آزمایش
جدول ۲ پارامترهای وسایل حفاظتی و SFCL
عملکرد ریکلوزر و فیوز
شکل ۲- شکل موج های عملکرد ریکلوزر برای آزمایش. (a) جریان خطا برای پیک و rms ریکلوزر، (b) سیگنال عملکرد ریکلوزر برای تریپ و انتگرال
شکل ۳ – منحنی خصوصیات جریان زمانی (TCC) لینک های فیوز
هماهنگی ریکلوزر و فیوز
شکل ۴ – منحنی خصوصیات جریان زمانی (TCC)برای هماهنگی فیوز – ریکلوزر
شکل ۵- شکل موج های عملکرد ریکلوزر-فیوز ((۵A . (a) جریان خطا برای پیک و rms ریکلوزر، (b) جریان خطای فیوز، (c) سیگنال عملکرد ریکلوزر برای تریپ و انتگرال
۳ – آنالیز مشکلات هماهنگی فیوز – ریکلوزر در شبکه توزیع برق با یک SFCL
شکل ۶- شکل موج های عملکرد ریکلوزر-فیوز ((۵A با یک SFCL. (a) جریان خطا برای پیک و rms ریکلوزر، (b) جریان خطای فیوز، (c) سیگنال عملکرد ریکلوزر برای تریپ و انتگرال
بهبود هماهنگی فیوز – ریکلوزر با یک SFCL
شکل ۷- شکل موج های عملکرد ریکلوزر- فیوز ((۴A با یک SFCL. (a) جریان خطا برای پیک و rms ریکلوزر، (b) جریان خطای فیوز، (c) سیگنال عملکرد ریکلوزر برای تریپ و انتگرال
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله، چگونگی هماهنگی بین ریکلوزر و فیوز را در سیستم توزیع برق با محدودکننده جریان خطای ابررسانا (SFCL ) ، توضیح می دهیم . ریکلوزر و فیوزها وسایل حفاظتی اصلی اضافه جریان در سیستم توزیع برق هستند . در سرتاسر جهان برای حفاظت در برابر خطای دائمی ، فیوزها بر روی جانبی های فیدر هوایی نصب می شوند و ریکلوزر به عنوان حفاظت پشتیبان در برابرخطاهای گذرا بسیاری از خاموشی های غیرضروری را از بین می برد . در اینجا ، ریکلوزر با استفاده از منحنی TCC برای خطای گذرا قبل از اینکه هیچ فیوزی بتواند ذوب شود ، تریپ می کند . اگر خطا یک خطای دائمی باشد ، فیوز باید تنها قبل از تریپ تاخیری آخر ریکلوزر ذوب شود. با این وجود ، کاربرد SFCL مقاومتی در سیستم توزیع برق بر عملکرد فیوز- ریکلوزر و هماهنگی تاثیر می گذارد ، بگونه ای که جریان های خطا را کاهش می دهد .در مواردی که خطای دائمی اتفاق می افتد ، ریکلوزر می تواند پس از آخرین تریپ تاخیری قبل از اینکه فیوزها عمل کنند ، Lock – out شود . بنابراین ، برای حل این موارد ، آزمایشاتی را در مورد عملکرد فیوز- ریکلوزر و هماهنگی در سیستم توزیع برق مدل شده با SFCL ، انجام می دهیم . بر اساس درستی آزمایشات ، هماهنگی فیوز – ریکلوزر را در سیستم توزیع برق با SFCL بهبود می دهیم .

دانلود مقاله isi بهبود عملکرد فیوز ریکلوزر و هماهنگی در سیستم توزیع برق با SFCL

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *