خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi کنترل اصلاح‌شدۀ تلفیقی تحریک برای بهبود پایداری گذرا و تنظیم ولتاژ سیستم‌های قدرت
دانلود مقاله isi کنترل اصلاح‌شدۀ تلفیقی تحریک برای بهبود پایداری گذرا و تنظیم ولتاژ سیستم‌های قدرت

دانلود مقاله isi کنترل اصلاح‌شدۀ تلفیقی تحریک برای بهبود پایداری گذرا و تنظیم ولتاژ سیستم‌های قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل اصلاح‌شدۀ تلفیقی تحریک برای بهبود پایداری گذرا و تنظیم ولتاژ سیستم‌های قدرت

عنوان انگليسي مقاله :: Improved synergetic excitation control for transient stability enhancement and voltage regulation of power systems

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
18 صحفه WORD
52871

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
طراحی کنترل‌کنندۀ بهبودیافتۀ تلفیقی تحریک
مدل سیستم قدرت چند ماشینه
طراحی کنترل‌کنندۀ تلفیقی مرسوم تحریک (CSEC)
تنظیم پارامتر کنترل‌کنندۀ تلفیقی تحریک
شکل ۱٫ سیستم تک ماشین شینه بی‌نهایت.
شکل ۲٫ دیاگرام بلوکی AVR (رگولاتور خودکار ولتاژ) بعلاوۀ PSS (پایدارساز سیستم قدرت).
جدول ۱ : پارامترهای AVR با PSS.
شکل ۳٫ پاسخ‌های بدست آمده برای خطای اتصال کوتاه سه فاز. (الف) پاسخ زاویۀ روتور. (ب) پاسخ سرعت زاویه‌ای روتور. (ج) پاسخ ولتاژ پایانه. (د) دینامیک پارامتر k2 مربوط به ISEC.
شکل ۴٫ پاسخ به تغییر گام ۱۰-% مرجع ولتاژ. (الف) پاسخ زاویۀ روتور. (ب) پاسخ ولتاژ پایانه.
مطالعات موردی
مورد ۱: سیستم قدرت تک ماشین شینه‌ بی‌نهایت
شکل ۶٫ پاسخ متیغر ماکرو به یک تغییر پله در مرجع ولتاژ.
شکل ۷٫ مسیر حرکت فاز سیستم.
شکل ۵٫ پاسخ‌های بدست آمده به تغییر پلۀ۱۰-% در توان مکانیکی. (الف) پاسخ زاویۀ روتور. (ب) پاسخ توان الکتریکی.
مورد ۲: سیستم قدرت چهار ماشین دو ناحیه‌ای
شکل ۸٫ سیستم قدرت چهار ماشین دو ناحیه‌ای.
شکل ۹٫ پاسخ‌های بدست آمده برای یک تغییر پلۀ مرجع ولتاژ. (الف) زاویۀ نسبی روتور δ۱۳ . (ب) سرعت نسبی روتور ω۱۴٫ (ج) پاسخ ولتاژ پایانۀ G1. (د) دینامیک پارامتر k2 ISEC.
شکل ۱۰٫ پاسخ‌های بدست آمده برای یک خطای اتصال کوتاه سه فاز (الف) زاویۀ نسبی روتور δ۱۴ . (ب) سرعت نسبی روتور ω۲۳٫ (ج) پاسخ ولتاژ پایانۀ G2. (د) دینامیک پارامتر k2 ISEC.
نتیجه‌گیری‌

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله ارائه دهندۀ کنترل‌کننده‌های بهبودیافتۀ تلفیقی تحریک (ISEC) غیرمتمرکز برای ژنراتورهای سنکرون جهت افزایش پایداری گذرا و کسب عملکرد رضایت‌بخش تنظیم ولتاژ سیستم‌های قدرت است. هر ژنراتور به عنوان یک زیرسیستم در نظر گرفته می‌شود که برای آن یک ISEC طراحی می‌شود. بر اساس اهداف کنترلی، یک منیفولد که ترکیب خطی از انحراف ولتاژ پایانۀ ژنراتور، سرعت روتور و توان اکتیو است برای طراحی ISEC انتخاب می‌شود. در مقایسه با کنترلر مرسوم تلفیقی تحریک (CSEC)، یک طرح انطباق پارامتر به منظور بروزرسانی برخط پارامتر کنترلر ارائه می‌شود تا پایداری گذرا و عملکرد تنظیم ولتاژ تحت شرایط مختلف کاری به طور همزمان ارتقاء یابند. مطالعات موردی به ترتیب بر روی یک سیستم قدرت تک ماشین شینه بی‌نهایت و یک سیستم چهار ماشین دو ناحیه‌ای صورت می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که ISEC قادر است در مقایسه با پایدارساز مرسوم سیستم قدرت و نیز CSEC که از طرح انطباق پارامتر بی‌بهره است میرایی و عملکرد تنظیم ولتاژ بهتری را فراهم کند

دانلود مقاله isi کنترل اصلاح‌شدۀ تلفیقی تحریک برای بهبود پایداری گذرا و تنظیم ولتاژ سیستم‌های قدرت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *