خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت استراتژیک / دانلود مقاله isi شرکت های چند ملیتی چگونه مجموعه های با استعدادشان را ایجاد می کنند تاثیرات بر احتمال اینکه بتوان افرادی را استعداد نامید
دانلود مقاله isi شرکت های چند ملیتی چگونه مجموعه های با استعدادشان را ایجاد می کنند تاثیرات بر احتمال اینکه بتوان افرادی را استعداد نامید

دانلود مقاله isi شرکت های چند ملیتی چگونه مجموعه های با استعدادشان را ایجاد می کنند تاثیرات بر احتمال اینکه بتوان افرادی را استعداد نامید

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi شرکت های چند ملیتی چگونه مجموعه های با استعدادشان را ایجاد می کنند تاثیرات بر احتمال اینکه بتوان افرادی را استعداد نامید

عنوان انگليسي مقاله :: How do MNCs establish their talent pools? Influences on individuals’ likelihood of being labeled as talent

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
23 صحفه WORD
1694

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدیریت استعداد و پتانسیل کارمندان
گزینه و جستجوی استراتژیک
موردپژوهی
تعیین کنندگان ارزیابی و شناسایی استعداد
نوع دوستی
موقعیت شبکه
بحث

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

با پرداختن به این پرسش تحقیقاتی که چه چیز بر احتمال «استعداد» نامیده شدن فردی در موسسات چند ملیتی اثر می گذارد، این مقاله درصدد درک فرایندهای تصمیم گیری در تشخیص استعداد داخلی-MNC است. ما چارچوبی را ارائه می کنیم که نشان می دهد تصمیمی که کارمندی را در مجموعه افراد با استعداد شرکت شامل شود، فرایندی دو مرحله ای است که در آن از ارزیابی های ارزشیابی عملکرد عمدتا مبتنی بر تجربه (آنلاین) به عنوان ورودی در تصمیم گیری مدیریتی (آفلاین) عمدتا مبتنی بر شناخت استفاده می شود. نتیجتا، معیار قرار گرفتن در مجموعه ی مستعد نه تنها بر اساس برآوردهای ارزشیابی عملکرد معین می گردد، بلکه همچنین توسط تعدادی از عوامل معین می گردد که در مرحله ی دوم فرایند شناسایی فرد با استعداد، بر تصمیم گیری اثر می گذارند. با استفاده از بینشهای تجربی ناشی از یک مطالعه ی عمیق موردی بصورت مصور، سه فاکتور اینچینی را شناسایی می کنیم- فاصله ی نهادینه و فرهنگی بین موقعیتهای عضو احتمالی از مجموعه ی استعدادها و تصمیم گیرندگان؛ نوع دوستی بین فرد و تصمیم گیرندگان؛ و موقعیت شبکه ی فرد موردنظر

دانلود مقاله isi شرکت های چند ملیتی چگونه مجموعه های با استعدادشان را ایجاد می کنند تاثیرات بر احتمال اینکه بتوان افرادی را استعداد نامید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *