خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک : یک مورد کاربردی
دانلود مقاله isi زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک : یک مورد کاربردی

دانلود مقاله isi زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک : یک مورد کاربردی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک : یک مورد کاربردی

عنوان انگليسي مقاله :: Grounding the Neutral of Electrical Systems Through Low-Resistance Grounding Resistors: An Application Case

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
13 صحفه WORD
52928

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
قراردادها
معرفی
شکل ۱: حلقه عمومی برای خطا شامل LRG
شکل ۲: ولتاژ تماس متناسب است با و نه LRG
روش مولفه های متقارن
مورد کاربردی
شکل ۳: دیاگرام تک خطی سیستم توزیع ساده شده
کمینه کردن جریان خطای زمین در (تنها) ترانسفورماتور
شکل ۴: حلقه خطای زمین معادل تونن به همراه مقاومت زمین کننده RG برای محاسبه جریان توالی صفر
شکل ۵: گراف به عنوان تابعی از RG
راه کارهای ممکن
شکل ۶: حلقه خطای زمین معادل تونن توالی صفر به همراه مقاومت زمین کننده RG و استاتور ماشین سنکرون که از زمین ایزوله شده است.
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

دانش عمومی حاکی از آن است که جریان اتصال کوتاه های سه فاز بدترین نوع سناریو برای سیستم های الکتریکی به شمار می آیند. در واقعیت، ممکن است جریان خطاهای تکفاز به زمین از جریان خطاهای سه فاز شدیدتر باشند. اگر جریان خطای تکفاز به زمین بزرگی رخ دهد، به هسته های آهنی ماشین های الکتریکی موجود در حلقه خطای توالی صفر، صدمه وارد می شود. روش زمین کردن نقطه خنثی با استفاده از مقاومت کم با اعمال محاسبه پله به پله به یک مورد واقعی ، بحث خواهد شد تا بتوان بخوبی اندازه مقاومت زمین کننده را بدست آورده و جریان خطا را محدود کرد.

دانلود مقاله isi زمین کردن نقطه خنثی ( نوترال ) سیستم‌های الکتریکی از طریق مقاومت های زمین‌کنندگی کوچک : یک مورد کاربردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *