خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi مدل دینامیکی تعمیم یافته VSC MTDC برای مطالعات پایداری سیستم قدرت
دانلود مقاله isi مدل دینامیکی تعمیم یافته VSC MTDC برای مطالعات پایداری سیستم قدرت

دانلود مقاله isi مدل دینامیکی تعمیم یافته VSC MTDC برای مطالعات پایداری سیستم قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل دینامیکی تعمیم یافته VSC MTDC برای مطالعات پایداری سیستم قدرت

عنوان انگليسي مقاله :: Generalized Dynamic VSC MTDC Model for Power System Stability Studies

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
27 صحفه WORD
53208

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدلسازی مبدل
شکل۱: دیاگرام تک خطی مدار AC ؛ زیرنویس s برای سمت سیستم و زیرنویس c‌ برای سمت مبدل
کنترلرهای جریان
کنترلرهای خارجی
کنترل توان اکتیو
مدلسازی مدار DC
شکل۲: مدار DC سیستم دو ترمیناله VSC HVDC
شکل۳: گره در یک مدار MTDC
مدل کامل
معادلات مدل کامل
جدول ۱: معادلات مبدل اسلک
جدول ۲:‌ معادلات سایر مبدلها
جدول ۳: معادلات مدار DC
اعتبارسازی و تصدیق مدل
شکل ۴: ولتاژ DC ؛ مدل نوع EMTP با جزئیات (اندازه پله ۷٫۴µs)
شکل۵: ولتاژ DC ؛ مدل فازوری ( اندازه پله ۱ms)
پیاده سازی عملی
حالت ماندگار
دینامیک ها
رویدادها
شبیه سازی ها
سیستم دو ترمیناله
شکل ۶: ولتاژ DC سیستم دو ترمیناله؛ خطوط خط چین، مقادیر مرجع می باشند و خطوط پیوسته ، مقادیر واقعی می باشند.
شکل ۷: توان اکتیو در رکتی فایر و اینورتر سیستم دو ترمیناله؛ خطوط خط چین، مقادیر مرجع می باشند و خطوط پیوسته ، مقادیر واقعی می باشند.
شکل ۸: ولتاژ های سیستم در رکتی فایر و اینورتر سیستم دو ترمیناله؛ خطوط خط چین، مقادیر مرجع می باشند و خطوط پیوسته ، مقادیر واقعی می باشند.
سیستم چند ترمیناله
شکل ۹: توپولوژی سیستم ۶ ترمیناله
شکل ۱۰:‌جریانهای DC سیستم ۶ ترمیناله
شکل ۱۱: ولتاژ های DC سیستم ۶ ترمیناله
نتیجه گیری
ضمیمه: اطلاعات سیستم قدرت
شکل۱۲: سیستم دو ترمیناله شبیه سازی، آرایش سیستم
جدول ۴: اطلاعات سیستم قدرت
اطلاعات خطوط انتقال
اطلاعات بار
اطلاعات ژنراتور

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله، یک مدل کلی جدید مبدل منبع ولتاژ جریان مستقیم ولتاژ بالا (VSC MTDC) با استفاده از روابط ریاضی استخراج می شود. مدل کامل سیستم، شامل مبدل و کنترلرهایش، معادلات جریان DC و معادلات کوپلینگ می باشد. سهم اصلی مدل جدید این است که برای هر توپولوژی ممکن جریان DC معتبر است. پیاده سازی عملی مدل در نرم افزار پایداری سیستم قدرت به تفصیل بحث می شود. معادلات تعمیم یافته DC می توانند در کل بر حسب ماتریس هایی که با ساخت ماتریس ادمیتانس باس DC ایجاد می شوند بیان گردند. در ابتدا، برای یک محاسبه ساده یا محاسبه مجدد ماتریس ادمیتانس باس DC ، عمل های سوئیچ زنی بدست آمده در توپولوژیهای مختلف و شبیه سازی مقدار تلفات خطوط DC محاسبه می شود. مدل در نرم افزار MATLAB‌ پیاده سازی می شود. مثالها در یک سیستم دو و شبکه ترمیناله نشان می دهد که مدل جدید در واقع قادر به شبیه سازی دقیق سیستم های VSC MTDC با توپولوژی دلخواه می باشد.

دانلود مقاله isi مدل دینامیکی تعمیم یافته VSC MTDC برای مطالعات پایداری سیستم قدرت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *