خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi تشخیص تقلب در بررسی های آنلاین مصرف کننده
دانلود مقاله isi تشخیص تقلب در بررسی های آنلاین مصرف کننده

دانلود مقاله isi تشخیص تقلب در بررسی های آنلاین مصرف کننده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi تشخیص تقلب در بررسی های آنلاین مصرف کننده

عنوان انگليسي مقاله :: Fraud detection in online consumer reviews

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
49 صحفه WORD
17729

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ چگونه بررسی های مصرف کننده در طول زمان تحول می یابند؟
۲٫۱٫ داده ها
جدول ۱٫ خلاصه آمار
۲٫۲٫ مرتبه (زمان نسبی) به چه معناست؟
۲٫۳٫ محرکان بالقوه برای بررسی هایی که در طول زمان کاهش می یابند
شکل ۱٫ میانگین امتیازدهی مصرف کننده در طول زمان (مرتبه).
۲٫۴٫ چرا مضنونیم که ممکن است تقلب در بررسی وجود داشته باشد؟
شکل ۲٫ ویژگی بازگشت-میانگین بررسی های آنلاین.
شکل ۳٫ درصد امتیازدهی ها در طول زمان.
۳٫ تجزیه و تحلیل های نظری: فرآیند خود-گزینی خالص یا ترکیبی از خود-گزینی با دستکاری؟
جدول ۲٫ نیروی محرکه برای بررسی های آنلاین در طول زمان.
۳٫۱٫ مدل: فرآیند خود-گزینی خالص که ابتدا، مصرف کنندگان با “امتیازدهی بالاتر” وارد می شوند
۳٫۲٫ مدل: دستکاری خالص (با احتمال دستکاری کاهشی در طول زمان)
۳٫۳٫ اگر هیچ “سوگیری امتیازدهی مثبتی هدایت شده توسط سوگیری خود-گزینی” و هیچ “دستکاری” ای وجود نداشته باشد
۳٫۴٫ آزمون تجربی و بررسی ثبات
جدول ۳٫ نتایج رگرسیون مورد انتظار با محرک های مختلف.
جدول ۴٫ رابطه بین امتیازدهی ها و امتیازدهی متوسط تاخیری
۴٫ رابطه بین کیفیت و دستکاری ۹
شکل ۶٫ رابطه بین کیفیت و امتیازدهی متوسط.
۵٫ آیا مصرف کنندگان قادرند سوگیری را به طور کامل لحاظ کنند؟
شکل ۸٫ انحراف بین متوسط امتیازدهی و کیفیت.
جدول ۵٫ نتیجه تجزیه و تحلیل رگرسیون در مورد اینکه آیا مصرف کنندگان قادر به لحاظ کردن کامل سوگیری دستکاری هستند یا خیر (متغیر وابسته: ln(SalesRank)).
۶٫ هنگامی که دستکاری وجود دارد، مشتریان چگونه تصمیمات خرید را اتخاذ می کنند؟
جدول ۶٫ نتیجه تجزیه و تحلیل رگرسیون شاخص “کیفیت قیمت” (متغیر وابسته: ln(SalesRank)).
۷٫ دستکاری در سراسر وب سایت ها
۸٫ بحث ها، جمع بندی ها، و تحقیقات آینده
پیوست A
جدول A1. نتیجه رگرسیون در سطح مرتبه.
A.2. بررسی ثبات: مورد II
پانویس ها در متن

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مصرف کنندگان، برای تصمیم گیری های خرید، به طور فزاینده به کانال های اطلاعات اجتماعی، مانند بررسی های آنلاین نوشته شده توسط کاربر، وابسته اند. فرض می شود این بررسی ها بازتاب هایی بی طرفانه از تجارب دیگر مصرف کنندگان در استفاده از محصولات یا خدمات باشند. با اینکه این فرض به طور گسترده صورت گرفته است، مقالات وجود یا عدم وجود دستکاری در بررسی را آزمایش نکرده اند. مطالعه ما با استفاده از داده های آمازون (Amazon) و بارنز و نوبل (Barnes & Noble)، بررسی می کند که آیا فروشندگان، ناشران و نویسندگان مداوم بررسی های آنلاین مصرف کننده را دستکاری می کنند یا خیر. ما وجود دستکاری در بررسی آنلاین را مستند می کنیم و نشان می دهیم که استراتژی دستکاری شرکت ها به ظاهر تابع نزولی یکنوایی از کیفیت واقعی محصول یا متوسط امتیازدهی مصرف کننده به آن محصول است. از این رو، دستکاری، آموزنده بودن بررسی های آنلاین را کاهش می دهد. علاوه بر این هر چند مصرف کنندگان متوجه وجود دستکاری نمی شوند، اما فقط تا حدی می توانند آن را بر اساس انتظارشان از سطح کلی دستکاری اصلاح کنند. از این رو، فروشندگان با دستکاری در بررسی کنندگان آنلاین قادر به تغییر نتایج نهایی هستند. علاوه بر این، نشان می دهیم که در مراحل اولیه، پس از این که یک آیتم (مترجم: ترجمه فارسی، قلم است. اما چون ممکن است در حالت مفرد با قلم یا وسیله نوشتن اشتباه گرفته شود، تصمیم گرفتم این کلمه را به همین صورت در متن به کار ببرم) در بازار آمازون منتشر شد، قیمت و بررسی ها، هر دو به عنوان شاخص های کیفیت عمل می کنند. بنابراین، در این مرحله، قیمت بالاتر منجر به افزایش فروش به جای کاهش فروش می شود. در مراحل آخر، قیمت نقش طبیعی خود را عهده دار است، به این معنی که قیمت بالاتر منجر به کاهش فروش می شود. در نهایت، به طور متوسط، در بارنز و نوبل نسبت به آمازون، سطح بالاتری از دستکاری وجود دارد.

دانلود مقاله isi تشخیص تقلب در بررسی های آنلاین مصرف کننده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *