خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi عملکرد مالی و خدمات مشتری: بررسی با استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ۳۸ خط هوایی بین‌المللی
دانلود مقاله isi عملکرد مالی و خدمات مشتری: بررسی با استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت 38 خط هوایی بین‌المللی

دانلود مقاله isi عملکرد مالی و خدمات مشتری: بررسی با استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ۳۸ خط هوایی بین‌المللی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عملکرد مالی و خدمات مشتری: بررسی با استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ۳۸ خط هوایی بین‌المللی

عنوان انگليسي مقاله :: Financial performance and customer service: An examination using activity-based costing of 38 international airlines

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
3 صحفه PDF
9 صحفه WORD
2643

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫روش‌شناسی
۲٫۱٫مرحلۀ ۱: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
جدول ۱: ارزش کارایی خطوط هوایی
۲٫۲٫مرحلۀ ۲: تحلیل پوششی داده‌ها
جدول ۲: مقادیر میانگین متغیرهای رگرسیون Tobit
جدول ۳: نتایج مدل Tobit
۳٫نتایج
۴٫نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مطالعه نگاهی دارد به عملکرد مالی مجموعه‌ای از خطوط هوایی بین‌المللی بزرگ از آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای لاتین، آسیا، و خاور میانه. معیارهای بهره‌وری به استراتژی آن‌ها مربوط است که بر مخارج عملیاتی و خدمات مشتری متمرکز است. نتایج، بر اساس تحلیل پوششی داده‌ها، نشان می‌دهد که مدیریت عملیات، از جمله ارزیابی ویژگی خدمات مشتری، از طریق اتخاذ تحلیل هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت بهبود می‌یابد.

دانلود مقاله isi عملکرد مالی و خدمات مشتری: بررسی با استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ۳۸ خط هوایی بین‌المللی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *