خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت
دانلود مقاله isi سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت

دانلود مقاله isi سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت

عنوان انگليسي مقاله :: Fault Tolerant Reconfiguration System for Asymmetric Multilevel Converters Using Bi-Directional Power Switches

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
16 صحفه WORD
54028

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مشخصات عملکردی
توپولوژی اصلی
شکل۱٫ ماژول سه سطحی برای ساخت کانورترهای چندمرحله‌ای.
اجزای سیستم
شکل۲٫ اجزای اصلی سیستم (یک فاز).
شکل۳٫ توپولوژی کانورتر MBC.
عملکرد سیستم پیکربندی
شکل۵٫ بلوک دیاگرام کنترل تحمل خطا.
طرح کنترل تحمل خطا (FTC)
با در نظر گرفتن خطاها
رویه‌ی کنترل تحمل خطا
نتایج شبیه‌سازی
شکل۶٫ پیکربندی مجدد پل اصلی فاز A.
شکل۷٫ مقایسه‌ی FFT همه‌ی جریان‌ها، (الف) قبل از پیکربندی، (ب) پس از پیکربندی (% پایه).
نتایج آزمایشگاهی
شکل۸٫ شکل‌موج‌های ولتاژ و جریان تحت شرایط طبیعی.
شکل۹٫ طیف جریان‌های فاز، بر حسب درصدی از حداکثر دامنه‌ی اعوجاج هارمونیکی کل.
شکل۱۰٫ شکل‌موج‌های ولتاژ و جریان در طی پیکربندی مجدد در پل اصلی فاز A.
شکل۱۱٫ طیف‌های جریان‌های فاز پس از پیکربندی مجدد، بر حسب درصدی از حداکثر دامنه‌ی اعوجاج هارمونیکی کل
شکل۱۲٫ شکل‌موج‌های ولتاژ و جریان پس از پیکربندی مجدد.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– کانورترهای چندسطحی نامتقارن قادرند با استفاده از پل‌های H در مقیاس توان‌هایی از سه، تعداد سطوح را بهینه کنند. نقص این توپولوژی این است که پل‌های H قابل تعویض نیستند و لذا تحت شرایط خاص خطا، کانورتر نمی‌تواند عمل کند. یک سیستم پیکربندی مجدد مبتنی بر دریچه‌های الکترونیکی دو سویه برای اینورترهای پل H متوالی سه فاز طراحی شده است. وقتی خطایی درهر کدام از IGBT های هر پل H تشخیص داده شود، عمل کنترلی قادر است سخت‌افزار را پیکربندی مجدد کرده و پل‌های توان بیشتری را در حالت عملکرد حفظ کند. به همین طریق، فاز دچار خطا می‌تواند با تنظیم سیگنال‌های گیت‌زنی خود، در همان سطح ولتاژ به کار خود ادامه دهد. به منظور نشان دادن عملکرد سیستم تحت یک شرایط خطا، شبیه‌سازی‌ها و آزمایش‌های یک اینوتر ۲۷ سطحی نشان داده شده است. عبارات شاخص- تحمل خطا، تبدیل توان، سیستم‌های چندسطحی.

دانلود مقاله isi سیستم پیکربندی مجدد تحمل خطا برای کانورترهای چندسطحی نامتقارن با استفاده از کلیدهای دو سویه‌ی قدرت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *