خانه / مهندسی برق و الکترونیک / سایر موضوعات مهندسی برق و الکترونیک / دانلود مقاله isi راهکارهای کانورتر تحمل خطا با نقطه‌ی نوترال کلمپ شده بر اساس در نظر گرفتن پایه‌ی چهارم رزونانس
دانلود مقاله isi راهکارهای کانورتر تحمل خطا با نقطه‌ی نوترال کلمپ شده بر اساس در نظر گرفتن پایه‌ی چهارم رزونانس

دانلود مقاله isi راهکارهای کانورتر تحمل خطا با نقطه‌ی نوترال کلمپ شده بر اساس در نظر گرفتن پایه‌ی چهارم رزونانس

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi راهکارهای کانورتر تحمل خطا با نقطه‌ی نوترال کلمپ شده بر اساس در نظر گرفتن پایه‌ی چهارم رزونانس

عنوان انگليسي مقاله :: Fault-Tolerant Neutral-Point-Clamped Converter Solutions Based on Including a Fourth Resonant Leg

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
25 صحفه WORD
52971

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
شکل۱٫ کانورتر NPC.
شکل۲٫ توپولوژی ارائه شده.
جدول۱:وضعیت‌های کلیدزنی پایه‌ی چهارم
توپولوژی ارائه شده
شکل۳٫ شکل‌موج جریان پایه‌ی چهارم iL در طی دوره‌ی کلیدزنی.
نتایج آزمایشگاهی
شکل۴٫ شکل‌موج‌های ولتاژ و جریان
شکل۵٫ نسبت کل تلفات کانورترهای چهار پایه و سه پایه‌ی استاندارد
شکل۶٫ توپولوژی رزونانس ارائه شده.
توپولوژی رزونانس
شکل۷٫ فرایند کموتاسیون کلیدزنی نرم.
شکل۸٫ شکل‌موج‌های رزونانس. ا
شکل۹٫ نسبت کل تلفات کانورترهای رزونانس چهارپایه و سه پایه
شکل۱۰٫ کانورتر NPC متصل به شبکه.
شکل۱۱٫ کانورتر تحمل خطا. راهکار ۱٫
شکل۱۲٫ کانورتر تحمل خطا. راهکار ۲٫
شکل۱۳٫ شکل‌موج‌های آزمایشگاهی
راهکار ۱
راهکار ۲
راهکار ۳
شکل۱۴٫ کانورتر تحمل خطا. راهکار ۳٫
شکل۱۵٫ شکل‌موج‌های آزمایشگاهی
مقایسه‌ی توپولوژی‌های تحمل خطا
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله توپولوژی نوین سه سطحی بر اساس کانورتر با نقطه‌ی نوترال کلمپ شده (NP) را ارائه می‌دهد. یک پایه‌ی اضافی به توپولوژی اصلی افزوده می‌‌شود. هدف اصلی از این پایه فراهم کردن قابلیت‌هایی برای تحمل خطاست. علاوه بر این، در طی حالت عملکرد طبیعی، از پایه‌ی چهارم می‌توان برای متعادل کردن ولتاژ نقطه‌ی نوترال استفاده کرد. به این ترتیب، نوسانات فرکانس پایین ولتاژ که در نقطه‌ی نوترال و تحت برخی شرایط عملکردی ظاهر می‌شوند به طور موثر از بین می‌روند. در نتیجه، راهبرد مدلاسیون سه پایه‌ی اصلی کانورتر مسئول تعادل ولتاژ نبوده و قادر است روی جوانب دیگری چون کمینه‌سازی تلفات کلیدزنی مبدل تمرکز کند. با این حال، حضور پایه‌ی چهارم موجب تلفات بیشتری می‌شود. یک توپولوژی رزونانس به منظور حداقل کردن تلفات کلیدزنی این پایه ارائه شده است. سه راهکار مختلف تحمل خطا بر اساس توپولوژی پایه‌ی چهارم بیان می‌شود. با مقایسه‌ی این توپولوژی، مزایا و معایب هر کدام مشخص می‌شود. نتایج آزمایشگاهی به منظور اثبات قابلیت و امکانپذیری این روش ارائه شده است.

دانلود مقاله isi راهکارهای کانورتر تحمل خطا با نقطه‌ی نوترال کلمپ شده بر اساس در نظر گرفتن پایه‌ی چهارم رزونانس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *