خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی
دانلود مقاله isi عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

دانلود مقاله isi عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

عنوان انگليسي مقاله :: Factors Influencing Administrators Empowerment and Financial Management Effectiveness

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
18 صحفه WORD
41678

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
۱٫مقدمه
۲٫چارچوب مفهومی و نظری
شکل ۱٫۱الف. چارچوب مفهومی
۳٫سوالات تحقیق
۵٫ روش تحقیق
شکل ۱٫۱٫ب. مکان‌های جغرافیایی و تعداد سو‌ژه‌های تحقیق
۶٫ خلاصۀ نتایج، نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
۶٫۱٫ پروفایل سو‌ژه‌های تحقیق
شکل ۱٫۲ سطوح تاثیرگذاری عوامل معین توانمندسازی مدیران (A)، کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی (B) و متغیرهای پشتیبان (C) مطابق ادراک سوژه‌های تحقیق
۶٫۳٫ارتباط بین متغیرهای پشتیبان، توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی
جدول ۵٫۱: رابطه معنی‌دار بین عوامل معین بر توانمندسازی مدیران و متغیرهای پشتیبان
جدول ۵٫۲: رابطه معنی‌دار بین کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی و متغیرهای پشتیبان
جدول ۵٫۳: رابطه بین عوامل معین بر توانمندسازی مدیران و کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی
۶٫۴٫ تفاوت ادراکات سوژه‌های تحقیق بر عوامل مشخص در توانمندسازی مدیران و کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی هنگام گروه‌بندی مطابق با مدارس
جدول ۶٫۱: تفاوت ادراکات سوژه‌های تحقیق بر عوامل معین در توانمندسازی مدیران و کارکردهای مدیریت مالی هنگام گروه‌بندی مطابق با مدارس
۶٫۵٫عوامل ادراکی که می‌توانند بر توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی تاثیرگذار باشند
۶٫۶٫ نتیجه‌گیری
۶٫۷٫ توصیه‌ها
جدول ۶٫۲٫توانمندسازی پیشنهادی و طرح توسعه پایدار مالی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این پژوهش، ارتباط بین عوامل معین توانمندسازی مدیران براساس چارچوب وضوح یکپارچۀ (IC) میاشیرو و روزنبرگ (۲۰۰۷) بر هویت، هدف چشم‌انداز مثبت، مسیر، ساختار، انرژی و بیان و اثربخشی مدیریت مالی بر برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، نظارت و ارزیابی تعیین شد. عوامل معین موثر بر توانمندسازی مدیران و کارکردهای اثربخشی مدیریت مالی به صورت معنی‌دار توسط اصول برنامه‌ریزی یکپارچه، سیستم نظارت و بودجه‌بندی (IPBMS) و تا حدی در ارتباط با طول دوره خدمت و آموزش مدیریت مالی و مهیاسازی تحت مشخصه‌های مدیران تقویت شده‌اند. نتایج این تحقیق پایه‌ای برای توانمندسازی پیشنهادی و طرح توسعه پایداریِ مالی هستند.

دانلود مقاله isi عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *